Skočiť na hlavný obsah
Resource Details
ZDROJ

Metodika finančnej gramotnosti

Dňa 10. júla 2018 bola ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválená aktualizovaná Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl pod číslom 2018/4154:7-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2018.

Východiskom pre spracovanie materiálu je aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 s účinnosťou od 1. septembra 2017, ktorý popisuje minimálne požiadavky na finančné, ekonomické a právne vzdelávanie žiakov prostredníctvom osvojených kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti.

Materiál bol spracovaný Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Pri tvorbe materiálu boli použité podkladové materiály členov Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť.

Resource Details
ISBN
2018/4154:7-10E0
Autor (autori) zdroja
Štátny inštitút odborného vzdelávania/Štátny pedagogický ústav
Typ zdroja
Otvorené vzdelávacie zdroje
Krajina
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!