European Commission logo
Vytvorenie konta
Môžete vybrať viac slov a oddeľte ich čiarkou

EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Správy

Zručnosti pre úspech - vzdelávací program od Junior Achievement Slovensko

Profile picture for user erikanovotna.
Erika Novotná
Community Hero (Gold Member).
Screenshot_8_11

Junior Achievement (JA) Slovensko pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť. Je súčasťou celosvetovej siete 118 krajín JA Worldwide a súčasťou siete 41 európskych krajín JA Europe. Už 100 rokov po celom svete prinášajú iniciátori skúsenosti v oblasti pracovnej pripravenosti, finančnej gramotnosti a podnikania. Junior Achievement Worldwide je už druhý rok po sebe 7. najvýznamnejšia mimovládna organizácia vo svete. Do jej programov sa každoročne zapája viac ako 450 000 dobrovoľníkov a 10 miliónov študentov vo viac ako 100 krajinách.

V školskom roku 2019/2020 malo skúsenosť so zážitkovým vzdelávaním JA Slovensko 26 218 žiakov, 995 učiteľov a 985 škôl. Vzdelávacie programy absolvovalo viac ako 388 000 absolventov v ZŠ, SŠ a VŠ počas 28 rokov pôsobenia na Slovensku. Do zážitkového vzdelávania prizýva JA Slovensko ročne  viac ako 900 odborníkov z praxe.

JA Slovensko buduje silné partnerstvá s podnikateľským prostredím a podporuje talent, kreativitu, inovácie. Spolupracuje s významnými zahraničnými a domácimi spoločnosťami. Výbor externých poradcov tvoria aj štátni tajomníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR.

Víziou JA Slovensko je rozvíjať osobnosť mladých ľudí, aby po absolvovaní vzdelávacích programov vedeli čo v živote chcú  a ako to dosiahnuť. Poslaním tejto neziskovej organizácie je pomáhať učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť. Programy podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre nezamestnanosť mládeže.

Aké programy JA Slovensko ponúka?

V programoch Aplikovaná ekonómia a Podnikanie v cestovnom ruchu si študenti majú možnosť vyskúšať prvé reálne podnikanie v študentskej firme. Zručnosti pre zamestnateľnosť a tvorbu vlastného nápadu majú mladí ľudia možnosť rozvíjať v programe Zručnosti pre úspech, etické aspekty podnikania a morálne hodnoty jednotlivca rozvíjame v programe Etika v podnikaní.

Finančnú gramotnosť žiakov a študentov rozvíja JA Slovensko vďaka programom Viac ako peniaze  a Ja a peniaze, ktoré sú vytvorené v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. Najmenším žiakom je venovaný programu Základy podnikania.

New-logo-jaslovensko-sk

Nový vzdelávací program Zručnosti pre úspech

Zručnosti pre úspech je nový vzdelávací program venovaný stredoškolským učiteľom, ktorý je založený na zážitkovom učení a praktických zručnostiach. Vzdelávací program Zručnosti pre úspech je určený všetkým žiakom a učiteľom stredných škôl, bez ohľadu na typ školy, či zameranie. 

Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci stredných škôl bez ohľadu na typ školy, či zameranie. Sekundárnou cieľovou skupinou sú učitelia, ktorí majú záujem vo vyučovacom procese využívať aktivizujúce metódy, podporovať samostatnú prácu žiakov a rozvíjať ich kreativitu a iniciatívu. 

Program u žiakov rozvíja:

  • základné zručnosti pre zamestnateľnosť,
  • proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti,
  • samostatnú prácu aj prácu v kolektíve,
  • schopnosť riešiť problémy,
  • identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad.

Prostredníctvom programu Zručnosti pre úspech žiaci získajú zručnosti v oblasti komunikácie, prezentácie, sebaprezentácie aj prácu v tíme. Rozvíja základné zručnosti pre zamestnateľnosť a proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, vlastnú prácu, schopnosť riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad.  Partnerom programu v školskom roku 2019/2020 je Embassy of the United States of America. 

Viac informácií o programe nájdete tu: zpu.jaslovensko.sk

 

NOVINKA: v novom školskom roku pripravuje JA Slovensko kurzy pre verejnosť v oblasti finančnej gramotnosti.

 

Aktivity pre žiakov, ktoré JA Slovensko vytvorilo ako pomoc pre učiteľov počas uzatvorenia škôl v čase šírenia ochorenia COVID-19 si môžete pozrieť tu

https://www.jaslovensko.sk/aktivity-pre-ziakov/

 

Všetky aktivity, ktoré Ja Slovensko robí môžete nájsť na FB: https://www.facebook.com/jaslovensko

 

Zdroje:

https://www.jaslovensko.sk/o-nas/       

https://www.jaslovensko.sk/zrucnosti-pre-uspech/?fbclid=IwAR0DzSoK1QEWXiiJjiBl8AdMk7w72MF3lCbbsE_F1N4sLrLW2mKvD3lv7kE

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Profile picture for user PeterMa.
Peter Maľa

Nasmerovávanie umelej inteligencie v súčasnej spoločnosti

Pridajte sa k nám a diskutujte o úlohe umelej inteligencie v súčasnej spoločnosti a o možných nástrojoch, pomocou ktorých sa ju naučíme čo najlepšie využívať.

Viac
Profile picture for user PeterMa.
Peter Maľa

Udržateľnosť a vzdelávanie dospelých: posun za rámec zelených zručností?

Pridajte sa k nám a zamyslite sa nad zelenými zručnosťami ako spôsobom riešenia zložitých vzájomne prepojených problémov, ako je zmena klímy a environmentálne výzvy.

Viac
Profile picture for user PeterMa.
Peter Maľa

Základné zručnosti v rámci Paktu pre zručnosti

Preskúmajte začlenenie základných zručností do iniciatívy Pakt pre zručnosti!

Viac