European Commission logo
Vytvorenie konta
News
Správy

Online kurzy o duševnom zdraví pre širokú verejnosť

Liga za duševné zdravie ponúka na svojom webe online kurzy o duševnom zdraví. Kurzy s názvom „Ako sa rozprávať“ ponúka vďaka podpore poisťovne UNIQA verejnosti bezplatne.

Kurzy poskytujú jednoduché orientačné body a informácie, ktoré umožňujú nasmerovať k lepšiemu pochopeniu toho, čo sa v človeku s duševným problémom odohráva. Ukážu tiež spôsoby kladenia otázok a vedenia rozhovorov, ktoré človeka nasmerujú k včasnému vyhľadaniu pomoci.

Po absolvovaní kurzov absolventi získajú schopnosť zasiahnuť v prípade, ak sa v ich okolí vyskytne človek v duševnej nepohode. Naučia sa pomôcť nielen svojmu priateľovi či blízkemu v duševnej nepohode, ale aj sami sebe a celému svojmu pracovisku, rodine či komunite na ceste k duševne zdravšiemu prostrediu.

Aktuálne sú v ponuke tri kurzy:

  • Ako sa rozprávať s človekom s traumou
  • Ako sa rozprávať s človekom s vyhorením
  • Ako sa rozprávať s človekom so závislosťou

V príprave je online kurz pre odborníkov s názvom Sociálne zručnosti pre zdravotníckych pracovníkov s dôrazom na duševné zdravie.

Kurzy sú dostupné na webe Ligy za duševné zdravie.

Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Medzi jej hlavné aktivity patrí osveta, ktorá je dôležitým pilierom prevencie duševných problémov v spoločnosti.

liga.

Obrázok: Liga za duševné zdravie 

Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Online diskusia Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie: podpora medzigeneračnej spolupráce

Zúčastnite sa tejto online diskusie, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo a ako je potrebné zamerať sa na zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu v rôznych odvetviach alebo vekových skupinách.

Viac