Hopp til hovedinnhold
Resource Details
Ressurs

Norskopplæring for voksne innvandrere - en kunnskapsoppsummering

Denne rapporten gir en god oversikt over norsk og nordisk forskning som har relevans for norskopplæring av voksne innvandrere, og beskriver områder der det er behov for mer kunnskap og forskning. Rapporten gir et godt innblikk i de ulike sidene ved fagfeltet, og kan være et godt utgangspunkt for videre fordypning i tematikken.

De konkluderer blant annet med at det er behov for mer forskning

  • på undervisning av deltakere på spor 2, den største gruppen i norskopplæringen
  • som fokuserer på deltakernes egne synspunkter og erfaringer med ulike programmer og tiltak
  • på morsmålets rolle i kartlegging og norskopplæring
  • På hvordan ulike arbeidsrettingstiltak som gjennomføres i regi av introduksjonsprogrammet har fungert

Rapporten er utarbeidet av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Kompetanse Norge.

Resource Details
Display on portal
Resource author
Gunhild Tveit Randen
Type ressurs
Studier og rapporter
Publiseringsdato
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!