European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ressurs

Normer for kvalitet i fleksibel utdanning og opplæring

 

Normer for kvalitet i fleksibel utdanning og opplæring er anbefalinger rundt kvalitetsarbeid på institusjonsnivå. Det er særlig i prosessen med å gjøre tilbudene mer fleksible vi mener at disse normene kan være til nytte. Normene skal også bidra til å synliggjøre hvordan tilbyderne sikrer kvalitet i sine tilbud overfor dem som etterspør utdanning og opplæring. For selve undervisningsnivået er det utarbeidet en egen og fyldigere veileder.

Utdanningsdirektoratet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) har et overordnet ansvar for kvalitet i utdanning og opplæring, men ved fleksibilisering av utdannings- og opplæringstilbud er det også behov for målrettet oppmerksomhet rundt kvalitetsarbeidet ved utdanningsinstitusjonene. Med kvalitetsnormene søker FuN å svare på dette behovet.

Normene har eksistert siden 1993, da regjeringen ba FuN utarbeide veiledende Kvalitetsnormer for fjernundervisning til bruk for godkjenning av fjernundervisningstilbydere under voksenopplæringsloven. Siden den gang har normene vært revidert i 2001, 2008, 2015 og nå i 2021. 

Gjennom disse årene har også måten vi tenker rundt utdanning på endret seg, og det synes i denne revisjonen. Når FuN i 2021 lanserer Normer for kvalitet i fleksibel utdanning og opplæring, er det en anerkjennelse av at fleksibel utdanning er mer enn undervisning på avstand, og at god fleksibel utdanning gir den lærende valgfrihet i mange dimensjoner i læringsprosessen.

Felles for normene fra 1993 og 2021 er likevel at kvalitet må ligge til grunn i hele prosessen, fra utdanning og opplæring planlegges og utvikles til den gjennomføres og evalueres.

Resource Details
Forsiden til rapporten Fleksibel opplæring for voksne.
Ressursforfatter
Fleksibel utdanning Norge
Type ressurs
Muligheter og ressurser
Land
Norge
Publiseringsdato
Resource media
Forsiden til rapporten Fleksibel opplæring for voksne.
Login (2)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!