Hopp til hovedinnhold
Nasjonale støttetjenester - Norge

Nasjonale støttetjenester - Norge

Kompetanse Norge

Organisasjon

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet.

Kompetanse Norge er institusjonen tidligere kjent som Vox.

Navneendringen ble gjennomført 1. januar 2017.

Vi jobber for å fremme og utvikle den nasjonale kompetansepolitikken og vise hva den betyr for Norge i dag og i framtiden.

Å bidra til en fremragende nasjonal kompetansepolitikk er å bidra til et mer inkluderende samfunn, økonomisk vekst, et bærekraftig og konkurransedyktig arbeidsliv og et sunt grunnlag for fortsatt velferd.

Kompetanse Norgeer aktivt engasjert i internasjonalt samarbeid, og vi er nasjonal koordinator for den europeiske dagsorden for voksenopplæring.

Vi ivaretar også sekretariatet for Nasjonalt fagskoleråd) oger vertsinstitusjon for Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL).

European Basic Skills Network (EBSN) (ekstern kopling) ble opprettet på initiativ av Vox i 2009, og aktuell leder er en ansatt i Kompetanse Norge.

Adresse
 
 
 
 

Karl Johansgate 7Postboks 236N-0103 Oslo

Phone
+4795720636
Email
epale@kompetansenorge.no
Website