News
Nyheter

Komparativ rapport om voksenopplæring i Europa

Eurydice (Education Information Network in Europe) er et europeisk nettverk som har til oppgave å samle informasjon om hvordan utdanning på alle nivåer i Europa er strukturert og organisert. Nettverket blir finansiert av EU-kommisjonen gjennom Erasmus+.

Den nye Eurydice-rapporten Adult education and training in Europe. Building inclusive pathways to skills and qualifications handler om voksenopplæringen i dagens Europa. Rapporten viser hvilke tilnærminger de ulike europeiske landene nytter på nasjonalt nivå for å fremme livslang læring, med særlig vekt på politikkutforming og tiltak som støtter mulighetene for livslang læring blant voksne med svake ferdigheter og lave kvalifikasjoner. Blant temaene i rapporten er nasjonale ordninger for samordning av politikk og tiltak for voksnes læring, offentlig subsidierte voksenopplæringsprogrammer, økonomiske insentiver for voksne med lave kvalifikasjoner, fleksible læringsveier, realkompetanse og karriereveiledning.

Den viktigste informasjonskilden for rapporten er de dataene som ble samlet inn av de nasjonale Eurydice-enhetene, i alt 42 enheter fra 37 land. Disse dataene er supplert med informasjon fra blant annet Cedefop, Eurostat og OECD.

Login (1)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Nøl ikke!

Klikk på lenken nedenfor, og begynn å skrive artikkelen!

Siste diskusjoner

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer