Resource Details
IŠTEKLIUS

Leidinys „Skirtingi. Unikalūs. Lygūs“, įtraukaus mokymosi patirtys „Epale“ erdvėje

Kviečiame Lietuvos andragogus susipažinti su jau sukaupta patirtimi, bet neapsiriboti vien tik pažintimi: išbandykite „Epale“ straipsniuose siūlomus metodus, paverskite juos savo mokymo veiklos dalimi, dalinkitės savąja patirtimi „Epale“ platformoje!

Pirmojoje leidinio dalyje andragogams pateikiame platesnę informaciją apie:

  •  įvairovę (kas yra įvairovė, kokie jos pagrindiniai bruožai ir kaip įvairovę galima valdyti).
  • Įtrauktį (ką reiškia socialinė įtrauktis, kuo įtrauktis skiriasi nuo integracijos)
  • Įtraukųjį mokymą(si) (kuo įtraukusis mokymasis pasižymi, ką apie tai aktualu žinoti andragogui).

Antrojoje dalyje aptariame dažniausiai leidinyje vartojamas sąvokas.

Trečiosios dalies medžiaga skirta tikslinių grupių apžvalgai, jų įtraukties į švietimą situacijai, gerajai tikslinių grupių įtraukties patirčiai Lietuvoje ir Europoje bei rekomendacijoms, kaip vieną ar kitą grupę aktyviau įtraukti į mokymąsi.

Ketvirtojoje leidinio dalyje pristatome pristatome „Epale“ platformoje publikuotus darbo su įvairiomis, leidinyje aptartomis, tikslinėmis grupėmis metodus, formas ir priemones, skatinančias tikslinių grupių įtrauktį į mokymąsi ir visuomeninį (bendruomeninį) gyvenimą. Iš „Epale“ aruodų gausos parinkome tuos, kuriuos galima taikyti ne tik atskiroje tikslinėje grupėje, pvz., dirbant su imigrantais ar neįgaliaisiais, bet ir mišriose grupėse, kuriose ir vyksta tikrieji įtraukties procesai. Pasitikime andragogų kūrybiškumu pritaikant siūlomus pavyzdžius konkretiems užsiėmimams.

Baigiamojoje leidinio dalyje nurodome kontaktus, kur ieškoti dar daugiau medžiagos įvairovės ir įtraukties tematika bei Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisinius dokumentus, reglamentuojančius įvairovės įtraukties procesus.

 

Resource Details
leid. virselis.
Ištekliaus autorius (-iai)
Leidinio sudarytoja dr. Vilija Lukošūnienė
Paskelbimo data
Dokumento kalba
lietuvių
Login (2)
Raktažodžiai

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!