European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURS

Ishodi mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja KOMPAS

Projektom Kompas, u okviru osposobljavanja nastavnog i nenastavnog osoblja NK, potaknute su promjene i osmišljeni nove inovativne kurikulume. Cilj projekta Kompas u području mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja je bio potaknuti promjene i osmisliti nove inovativne kurikulume koje su primijenjivi u obrazovnom sustavu i radu s učenicima. Priloženi resursi rezultat su mobilnosti na teme Inovacije i poduzetništvo te Održivi razvoj.

Nastavno i nenastavno osoblje su pokretači i motivatori promjena koji pobošljanjem svojih kompetencija i poticanjem cjeloživotnog učenja mogu stvoriti podlogu za nužne promjene.  

 Strukovne škole uključene u ovaj projekt već niz godina prepoznaju da jedino zajedničkom suradnjom i inovativnim pristupom prema postojećim programima mogu potaknuti nužne promjene u strukovnom obrazovanju.S tim ciljem članice NK suglasne su u osmišljavanju strategije razvoja novih i učinkovitih školskih kurikuluma strukovnog obrazovanja kako bi strukovne škole postale imperativ kvalitete u obrazovnom sustavu i na tržištu rada i obrazovanja EU. U skladu s novim pristupima učenju i podučavanju projekt prati Europski kvalifikacijski te Nacionalni okvirni kurikulum(2010.)koji predstavlja osnovu za sustavne promjene na razini srednjoškolskog obrazovanja. Strukovno obrazovanje u posljednje je vrijeme prepoznato kao ključna poveznica za poboljšanje odnosa između škola i zahtjevnog tržišta rada. Strukovno obrazovanje prepoznali su roditelji koji usmjeravaju svoju djecu da upišu škole koje prate trendove tržišta rada uvođenjem novih inovativnih programa koje osiguravaju bolju zapošljivost. Smjer u kojem se kreću politike EU(Stratregija 2020,Europska strategija za mlade)obvezuju škole na korištenje svih dostupnih mjera i resursa kako bi se učenicima pružila mogućnost aktivnog sudjelovanja na europskom tržištu rada.Škole NK  uočile su da te navedene potrebe nisu ostvarive u planovima i programima rada unutar strukovnoga obrazovanja jer kroz redovni sustav ne potiču razvoj poduzetništva, inovacija te održivog razvoja. Rješavanje ovih potreba moguće je kroz uvođenje/modernizaciju sadržaja ili aktivnosti kojima bi se učenike potaknulo na razvoj upravo tih vještina koje su ključne za aktivno i konkuretntno sudjelovanje na tržištu.

 

Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!