Resource Details
RESSOURCE

Lektier og læsning på VUC - lektieintegreret hf-undervisning

Udviklingsprojekt af Nationalt Videnscenter for Læsning i samarbejde med VUC Videnscenter.

Ikke alle hf-kursister er lige godt klædt på til at klare lektielæsningen hjemme. Det skyldes ofte, at kursister i tidligere skoleforløb ikke har fået opbygget hensigtsmæssige studievaner, har kæmpet med utilstrækkelige læse- og skrivekundskaber og for nogles vedkommende lever under sociale omstændigheder, der vanskeliggør lektielæsningen. Flere VUC'er tænker allerede tilrettelæggelsesmæssigt i lektiefrie forløb, men der er behov for at understøtte og udvikle hf-underviseres lektie- og læsedidaktik med henblik på at styrke kursisternes læring.

Derfor har VUC Videnscenter sammen med Nationalt Videnscenter for Læsning og GL nu igangsat et aktionslæringsprojekt, hvor tre VUC'er deltager: KVUC, VUC Hvidovre-Amager og Nordvestsjællands HF og VUC.

Formålet med projektet er at udvikle VUC-lærernes didaktiske kompetencer med fokus på lektieintegreret undervisning. Ambitionen er, at indsatsen skal føre til øget fastholdelse af og bedre læring for hf-kursister på VUC.

Projektet løb fra september 2015 og til maj 2016 og er støttet af Kompetencesekretariatet.

 

Kilde: VUC Videnscenterwww.vuc.dk/vuc-videnscenter

Resource Details
Ressource forfatter(e)
Ida Marie Behr, VUC Videnscenter
Type ressource
Andre
Land
Publikationsdato
Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!