Resource Details
RESSOURCE

EVA: Sådan oplevede elever, lærere og ledere den første corona-nedlukning

I en ny undersøgelse, EVA har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet, kan du blive klogere på, hvordan elever, undervisere og ledere oplevede den første nedlukning i foråret 2020.

 

Danmarks Evalueringsinstitut har på foranledning fra Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet fem rapporter om hvordan nedlukningen i foråret 2020 blev oplevet af elever, undervisere og ledere i forskellige dele af den danske uddannelsessektor.

Denne ressource er rapporten omhandlende oplevelserne på VUC og AMU-området.

For konklusioner og de øvrige rapporter, se EVAs hjemmeside: https://www.eva.dk/grundskole/saadan-oplevede-elever-laerere-ledere-foerste-corona-nedlukning

Resource Details
ISBN
978-87-7182-495-7
Ressource forfatter(e)
Danmarks Evalueringsinstitut, EVA
Type ressource
Undersøgelser og rapporter
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Resource media
Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!