Resource Details
RESSOURCE

Aftale om bedre veje til uddannelse og job - grundlaget for FGU

Indledning fra aftaleteksten

Det er en kerneopgave for samfundet at bane vejen for, at alle unge får et liv med uddannelse og job. De unge skal i højere grad rustes til at være herre i eget liv og indgå på arbejdsmarkedet og i samfundslivet. Langt de fleste unge i Danmark klarer sig godt og gennemfører en uddannelse og kommer efterfølgende i beskæftigelse. Men i hver skoleklasse er der år efter år også unge, som meget sent eller aldrig gennemfører en ungdomsuddannelse, og som aldrig opnår et stabilt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Næsten 50.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse eller job. Særligt unge, der ikke kommer i gang umiddelbart efter grundskolen, har sværere ved senere i livet at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Alle mennesker har et ansvar for deres egen fremtid. Men vi har som samfund et ansvar for at guide, støtte og vise en vej for de unge, som har brug for et ekstra skub og en hjælpende hånd, for at de selv kan tage det ansvar på sig. Vi skal turde stille krav til de unge– ellers svigter vi dem. Helt overordnet skal vi gå fra et komplekst til et langt mere enkelt system. Derfor er aftalepartierne enige om at omlægge en række forberedende tilbud og uddannelser og erstatte dem med den nye Forberedende Grunduddannelse. Den nye uddannelse står på skuldrene af især produktionsskolernes værkstedspædagogik, der kombineret med VUC’s almenundervisning skal ruste de unge fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Aftalepartierne er enige om at give kommunerne et entydigt ansvar for at få alle unge godt videre. Tiden er kommet til at sætte den enkelte unge i centrum, så det er realiseringen af den enkelte unges uddannelsesplan, der er styrende for, hvordan ungeindsatsen gribes an i kommunerne. Og der skal sættes tidligt ind. Derfor forpligter aftalepartierne sig til i efteråret 2017 at drøfte med henblik på at iværksætte initiativer i udskolingen, der kan bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Vi skal som samfund have mål for, hvordan vi vil forberede de unge til morgendagens samfund. Det forpligter os til at sørge for, at alle unge kommer godt i vej. Derfor er aftalepartierne enige om, at 90 pct. af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. Og de øvrige 10 pct. skal være godt på vej til at få en uddannelse senere eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til at få en uddannelsesplan. Målsætningen afspejler således, at samfundet har ambitioner for alle unge, således at den unge kan forsørge sig selv.

Resource Details
Ressource forfatter(e)
Regeringen
Type ressource
Nationale dokumenter og politikdokumenter
Land
Danmark
Publikationsdato
Dokumentets sprog
Dansk
Login (0)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!