Blog
Blog

Гејмификација (gamification) и друге стратегије за развијање финансијске писмености код одраслих

Ако сте икада играли, на пример, Монопол, онда сте научили кључну лекцију о вредновању новца и инвестирању.

[Овај блог чланак првобитно је објављен на енглеском језику од стране аутора Altheo VALENTINI].

Gamification and other strategies to develop financial literacy in adult learners.

Многи млади одрасли теже да достигну потпуну финансијску независност, што је један од кључних корака на њиховом путу ка одраслом добу. Међутим, примати месечну зараду или бити плаћен за пружање услуге заједници или другом приватном органу не значи нужно имати и све неопходне финансијске вештине за постизање независности и финансијске сигурности.

Различити школски програми и предмети потпомажу развој рачунских вештина, а затим и финансијске писмености код најмлађих широм света. Ипак, неформално и информално образовање су важни за надограђивање ове способности разумевања и ефикасне примене различитих финансијских вештина, укључујући управљање личним финансијама, управљање буџетом и инвестирање. Ако сте икада играли, на пример, Монопол или ако сте редовно добијали џепарац од родитеља, онда сте научили кључну лекцију о вредновању новца и инвестирању.

Иако постоје бројни облици финансијског образовања, резултати Међународне анкете о финансиjској писмености одраслих Организације за економску сарадњу и развој (OECD) и Међународне мреже о финансијском образовању (INFE) (OECD 2020) „потврђују да је ниво финансијске писмености низак у привредама земаља учесница анкете. Уколико у обзир узмемо читав узорак, испитаници су у просеку постигли само 12,7 поена, тј. нешто мање од 61% максималне оцене финансијске писмености. Просек међу државама чланицама Организације за економску сарадњу и развој које су учествовале само је незнатно већи - 13,0 поена (62% од максимума).” Поред тога, позивајући се на „финансијско знање” (један од три аспекта које је анкета испитивала, поред финансијског понашања и финансијских ставова), извештај је показао да „(...) је само 26% свих одраслих тачно одговорило на питања о једноставним и сложеним каматама – кључним концептима који утичу на основно управљање новцем и акумулацију новчаног капитала. Ово је посебно значајно када се упореди са резултатима добијеним из још једног свеобухватног глобалног истраживања о финансијској писмености које је 2014. године спровео Центар за изврсност у области услуга кредитног рејтинга и глобалне финансијске писмености америчке кредитне агенције Стандард и Пур (Standard & Poor's Ratings Services and the Global Financial Literacy Excellence Centre), који је открио да је само 33% одраслих широм света финансијски писмено. То представља смањење од преко 6 процената, један проценат за сваку годину која је прошла између прве (33%) и последње анкете (26%). Такав пад може се приписати недавним периодичним финансијским кризама, што показује да све већа сложеност финансијског система и немогућност клијената да се суоче са овом сложеношћу и даље представљају изазов за добро функционисање финансијског система (Закарија (Zakaria) и Сабри (Sabri), 2013).

Стога, с обзиром на релевантност теме, а уз посебан осврт на рањиве групе, представљамо неке од најефикаснијих стратегија и релевантних материјала доступних за развој финансијске писмености код одраслих ученика.

Учење засновано на игри

Друштвене игре, игре улога и дигиталне 2D или 3D игре показале су се као ефикасни начини развијања финансијских вештина кроз забаву. Учење засновано на играма је интерактиван начин решавања проблема, обучавања и задовољавања основних захтева учења кроз уживање и мотивисану атмосферу. Добар пример је Euroinvestment, двогодишњи Еразмус+ пројекат (2018-2020) који за циљ има да побољша финансијску писменост нискообразованих одраслих кроз интерактивне игре на интернету. Euroinvestment игра се састоји од 15 мини игара о управљању финансијама које су подељене у следеће области: планирање и управљање, новац и трансакције, и ризици и кредити. Играњем ових мини игара, играчи унапређују свој ниво финансијске писмености и управљање трошковима и приходима, постају бољи у доношењу одлука које се тичу штедње и позајмица, и већа је вероватноћа да планирају будућу пензију и да имају разноврсније изворе прихода. Кликните овде како бисте играли!

Партиципативни приступ

Једна од главних претпоставки Ноулсове (Knowles) андрагогије је да „су ученици способни да науче оно што је неопходно да знају или ураде како би се суочили са одређеним ситуацијама у стварном животу”. Ангажовање одраслих грађана у заједничким акцијама у оквиру заједнице или кампањама за подизање свести, учење из искуства њихових узора или успостављање образовних модела кроз партиципативни приступ одличне су стратегије за постизање добрих резултата у финансијском образовању. Такав је случај са EDU-FIN пројектом, који је покренут у периоду између 2014. и 2016. године и захваљујући којем је утврђен наставни план и програм финансијског образовања заснован на доприносу ризичних група младих одраслих. Пратећи комуникативну методологију, сви партнери пројекта позвали су младе одрасле којима прети финансијска искљученост да учествују на месечним обукама у трајању од два сата. Ове обуке полазе од њихових животних прича и ту се идентификују основне компетенције које се развијају кроз наставни план и програм, а касније прерастају у исходе учења. Поред тога, захваљујући генеративном дијалогу који се водио међу групом људи који верују једни другима, било је могуће добити увид у препознатљиве профиле и финансијске проблеме, што је коришћено како би се креирао материјал за учење.

Доступност материјала

Последње, али не и најмање важно, кључно је понудити и поделити слободно доступне материјале како за предаваче, тако и за ученике. На овај начин постиже се највећи могући учинак и добијају алати који су лаки за коришћење, али и стратегије за решавање комплексних финансијских питања. Стога, иако ће вам интернет претрага на вашем матерњем језику свакако пружити задовољавајући резултат, испод можете погледати листу најновијих извештаја и интернет портала о добрим праксама у области финансијске писмености:

  • OECD Education GPS образовни је портал Организације за економску сарадњу и развој. Он омогућава приступ групи образовних показатеља, различитим врстама визуелизације резултата (укључујући могућност филтрирања резултата према образовном пољу одраслих) и анализама политика.
  • Публикацију „Финансијско образовање у дигитално доба” 2017. године је објавило Европско осигурање” (Insurance Europe), европска федерација осигурања и реосигурања, како би показали широк спектар иницијатива у које је ова индустрија укључена да би побољшала ниво финансијске писмености и довела до лакшег разумевања концепта осигурања.
  • Финансијско образовање за све” је 2017. године (друго издање) објавио Европски економски комитет. У њему је представљена детаљна листа стратегија у области финансијског образовања и примери најбоље праксе унутар Европске уније.
  • Из САД, Глобални центар за изврсност у области финансијске писмености нуди веома користан одељак о образовању на свом сајту, а Инсититут за финансијску писменост часописа MoneySense и Сингапурског политехничког предузећа (Singapore Polytechnic Enterprise) осмислили су занимљив низ финансијских калкулатора који се могу бесплатно преузети и користити у образовне и личне сврхе.
Login (5)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије

ЕПАЛЕ дискусија: Вештачка интелигенција и образовање одраслих

Улога вештачке интелигенције у образовању одраслих: да ли може бити помоћ или препрека одраслим ученицима?

Више