Skip to main content
Blog
Blog

Pripovedovanje zgodb v izobraževanju odraslih

Andragoški potencial pripovedovanja zgodb v izobraževanju odraslih 

Mag. Maja Radinovič Hajdič & Katarina Bertoncelj


Storytelling

Pred davnimi, davnimi časi …

Pripovedovanje zgodb je metoda izobraževanja. Že od časov, ko smo se ljudje zbirali ob ognju, smo preko zgodb delili kulturna prepričanja, tradicijo in zgodovino iz roda v rod. Prav tako smo preko pripovedovanja z drugimi delili izkušnje, opažanja in dognanja.

Včasih pozabljamo, da se ob poslušanju zgodb tudi učimo. Dobro povedana zgodba nas navduši, vpne v dogajanje, preseneti, vzbudi našo radovednost in nas spodbudi k sočustvovanju. Ob dobro povedani zgodbi se potopimo v svet, ki nam je poznan ali povsem neznan. Lahko je svet preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti, preko katerega raziskujemo kaj se je zgodilo s pripovedovalcem ali glavnim junakom zgodbe. Dobro povedana zgodba, ki ljudi ponese s seboj, ima velik andragoški potencial, še zlasti pri  motivaciji za nadaljnje učenje. To je eden glavnih ciljev projekta Erasmus+ “StoryComp – Kompetence v pripovedovanju zgodb za izobraževalce odraslih v sklopu neformalnega splošnega izobraževanja”, ki se je začel v novembru 2020.

 

Doprinos pripovedovanja zgodb v izobraževanju odraslih

Projektno partnerstvo povezuje strokovnjake iz različnih evropskih držav, s ciljem razvoja inovativnih učnih pristopov, ki bodo pripovedovanje zgodb kot učno metodo sistematično vključili v  neformalno splošno izobraževanje odraslih. Projekt temelji na izkušnjah in dosežkih mednarodnega projekta “Šeherezada: 1001 zgodba za izobraževanje odraslih” (2011-2013, Grundtvig) in projekta Sinbad (http://storytelling-online.eu). Izsledki obeh kažejo, da “metoda pripovedovanja zgodb pozitivno vpliva na motivacijo udeležencev v izobraževanju odraslih in jim pomaga pri razvoju temeljnih kompetenc«.

Pripovedovanje zgodb bo vključeno v splošno neformalno izobraževanje, kjer so motivi odraslih udeležencev bolj čustveni kot racionalni. (https://issuu.com/aldenbieseneu/docs/sheherazade-manual, stran. 25)

Splošno neformalno izobraževanje odraslih je eno od področij, ki še zlasti spodbuja in  omogoča razvijanje in vključevanje inovativnih metod.  Neformalno izobraževanje odraslih v Sloveniji ureja Zakon o izobraževanju odraslih (vir: izobraževanju (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZIO-1) in drugi dokumenti kot je ReNPIO

Spodbujanje učnih procesov

Zgodba se povezuje z osebnimi izkušnjami posameznika ter istočasno odpira nove perspektive in vsebine. Lahko ustvari napetosti v nas ali nas sprosti. Zgodbe lahko vzbudijo podobe v naši domišljiji in dopolnjujejo, razširijo ali izostrijo tiste, ki jih že imamo; o nas samih ali drugih. Zgodba se deli med ljudi – je interakcija med pripovedovalcem in poslušalcem oziroma poslušalci.

StoryComp: učni pristopi za izobraževalce odraslih

Pripovedovanja zgodb se moramo naučiti – in se ga lahko naučimo. To potrjujejo dosežki nagrajenega  projekta “Sinbad”(http://storytelling-online.eu). V  projektu se je predšolsko osebje usposabljalo za prosto pripovedovanje zgodb. Za prosto pripovedovanje zgodb so bili zasnovani in v procesu izobraževanja preizkušeni inovativni učni pristopi. Izkušnje projektov Sinbad in Šeherezada so vključene v StoryComp, prav tako kot tudi partnerske organizacije.

Project StoryComp

Kaj lahko pričakujemo od projekta StoryComp?

Metodološki okvir

Predstavlja osnovo koncepta StoryComp. Izobraževalci odraslih se morajo za uvajanje metode pripovedovanja zgodb v splošno neformalno izobraževanje, usposobiti.

On-line usposabljanja in platforma

Dobra zasnova platforme je predpogoj, za uspešna usposabljanja, ki morajo zagotoviti usvajanje vseh potrebnih znanj za vključevanje pripovedovanja zgodb v izobraževanje odraslih. Na platformi bo izobraževalcem odraslih na voljo širok nabor evropskih zgodb, videov, tehnik in metod, kot tudi navodil za izvedbo delavnic in drugih oblik izobraževanja. Poleg tega bo platforma tudi prostor namenjen mreženju, izmenjavi izkušenj in mnenj med izobraževalci odraslih. Temeljila bo na modularnem pristopu, ki bo omogočal interaktivno sodelovanje med izobraževalci odraslih, z namenom preizkušanja, poglabljanja in izboljšanja veščin pripovedovanja zgodb.

Projektni rezultati in vključevanje v aktivnosti

Vsi projektni rezultati bodo brezplačno dostopni na platformi StoryComp. Načrtujemo, da bo prvi rezultat- metodološki okvir, dostopen jeseni leta 2021. Širšo javnost bomo sproti obveščali o napredku projekta, vsi, ki vas metoda pripovedovanja zgodb zanima, se boste v projektni aktivnosti lahko tudi neposredno vključili, sestavili svoje zgodbe, se udeležili usposabljanj, delili svoje izkušnje…

 

In potem so vsi srečno živeli do konca svojih dni…


Logo StoryComp

Projekt StoryComp je financiran s strani Erasmus+ . VHS Leipzig (Germany) je coordinator projekta, projektni partnerji pa: Die Wiener Volkshochschulen (Austria), PLATO (Netherlands), CVO VOLT (Belgium), Fabula Storytelling (Sweden), Pistes Solidaires (France), LU Jesenice (Slovenia) in Wisamar Bildungsgesellschaft gGmbH (Germany). Več informacij najdete na:

https://lu-jesenice.net/storycomp-kompetence-pripovedovanja-zgodb-za-izobrazevalce-odraslih/

 

Login (2)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več