Blog
Blog

Novi pristopi pri pridobivanju osnovne izobrazbe in temeljnih kompetenc - Osnovna šola za odrasle 3. dan

Poslanstvo francoskega prilagojenega sistema posebne vojaške službe je podpirate mlade pri približevanju trgu dela in razvijanju temeljnih kompetenc.

Tretji dan smo namenili pregledu sistema temeljnega izobraževanja mladine v odraslih v Franciji, pridobili znanja o tem, kako pri njih deluje povezava med šolo in podjetji ter kako posameznikom v procesu izobraževanja tudi svetujejo. Odšli smo v center EPIDE, ki se nahaja 45 minut iz centra mesta Lyon. Tam so nas izredno lepo pričakali, nas od železniške postaje do centra tudi pripeljali z njihovimi vozili, nato pa si vzeli veliko časa za nas.

Poslanstvo centra EPIDE, ki deluje v občini Meyezieu v predmestju Lyona je podpirati mlade, stare od 18 do 25 let, pri njihovem osebnem projektu približevanja trgu dela. Gre za rezidenčni center, v katerega se lahko vključijo tisti, ki morajo razviti temeljne kompetence. S pridobitvijo kompetenc se bodo lažje podali na pot pridobivanja poklica, se dejavno vključili v družbo in si iskali zaposlitev. Vključitev v program je prostovoljna. Mladi izhajajo iz kulturno in socialno zelo raznolikega okolja. Ob vstopu imajo slabo razvite temeljne spretnosti branja, pisanja in računanja, pogosto tudi slabo razvite socialne kompetence in nezdrave življenjske navade. Včasih so mladi brezdomni, ali pa so njihove domače razmere vse prej kot spodbudne.

EPIDE je prilagojen sistem posebne vojaške službe, ki se je od leta 1961 razširil po vsej - metropolitanski Franciji. Na celinski Franciji deluje 20 EPIDE centrov, razen teh pa imajo svoje enote tudi v drugih – čezoceanskih enotah (departement), ki politično spadajo pod Francijo. V centru, ki smo ga obiskali je bilo vključeno veliko mladih, ki so se preselili iz otoka Majota (Mayotte), ki geografsko pripada Komorskim otokom, politično pa Franciji. Seveda so kulturne pa tudi socialno-ekonomske razlike med celinsko in čezoceansko Francijo velike. Tako se med seboj razlikujejo tudi mladi, ki vstopijo v EPIDE. Center v Meyzieu je bil ustanovljen leta 2012, sprejme pa lahko do 210 mladih.

Podobnih organizacij ali programov v Sloveniji nimamo, saj EPIDE temelji na (civilno) preoblikovanih načelih vojaškega urjenja, ki pa ni nujno povezano z usposabljanjem za vojaško službo, ampak bolj s podporo mladim pri izgrajevanju njihove osebne integritete in pri iskanju poklicne poti. Morda bi največ podobnosti lahko našli pri izvoru skavtske organizacije, ko sta močan razvoj industrije ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, pozneje pa tudi prva svetovna vojna močno zaznamovali položaj mladih in njihovih družin ter zamajali, če ne zrušili integralne vrednote takratne družbe.  Ustanovitelj skavtske organizacije lord Robert Baden Powell - izkušeni in zaslužni britanski general je »skavtstvo« videl kot sredstvo za spodbujanje vseobsegajočega izobraževanja za dečke in mlade fante (veliko pozneje tudi za dekleta), ki osmišlja življenje, budi občutke dolžnosti, domoljubja in spodbuja sodelovanje ter pripadnost skupnosti. Skozi praktične in športne dejavnosti v naravi ter pravila, ki so podobna vojaškim, je v skavtih želel vzbuditi iznajdljivost, vztrajnost, zanesljivost, viteštvo, versko toleranco, čast, domoljubje, predvsem pa spoštovanje državnih simbolov in sočloveka, ki ga mora skavt izkazovati vsak dan.

3. dan.

Podobna načela in vrednote zagovarjajo tudi v EPIDE. Njihove temeljne vrednote so vrednote francoske revolucije – svoboda, enakost, bratstvo. Veliko pozornosti namenjajo zgodovini in posameznim dogodkom, ki so zaznamovali človeštvo, saj menijo, da je pomembno, da se mladi zavedajo preteklosti, ki je tudi njihova. Ob tem jih spodbujajo k premišljevanju in k vrednotenju dogodkov v smeri prizadevanja za mir in sodelovanje med narodi. Vsak dan začnejo z dvigom francoske in evropske zastave in s petjem marseljeze, dvakrat na teden sledi telovadba,  nato pa se razdelijo po sekcijah, ki nosijo imena pomembnih francoskih in svetovnih osebnosti, ki so si prizadevale za podobne vrednote; npr. Martin Luter King, Nelson Mandela, Gandi, Ana Frank in znani francoski junaki. Te osebnosti, ki jih mladi spoznavajo tudi v okviru državljanske vzgoje, so vzor ob katerem se mladi vrednotno oblikujejo. Znotraj sekcij poteka tudi splošno izobraževanje in osebno svetovanje, saj ima vsakdo svoj osebni projekt, ki ga uresničuje v sodelovanju z drugimi. V centru je zaposlenih 72 različnih strokovnjakov, ki  delajo z mladimi; večinoma civilisti različnih poklicev – učitelji, trenerji, svetovalci za poklicno integracijo, psihologi, administrativno osebje, pa tudi vojaški častniki, saj se jih veliko namerava vključiti v vojaško službo. V EPIDE se mladi pripravljajo tudi na šoferski izpit, izboljšujejo splošno znanje in si pridobivajo zdrave življenjske navade. Vstajajo zgodaj zjutraj, z delom pa zaključijo okrog petih popoldne. Čez teden bivajo v centru, ob sobotah, nedeljah in v času počitnic (pozimi, spomladi, jeseni) pa so doma. Za mnoge postane center tudi pravi ali celo edini dom. Center je odlično opremljen; premorejo veliko telovadnico, več prostorov s fitnes napravami, dva simulatorja vožnje avtomobila, na katerem se urijo v vožnji, preden sedejo v pravi avtomobil. Imajo tudi manjšo knjižnico, povezujejo pa se tudi z okolijskimi organizacijami, kjer lahko izvajajo tudi druge dejavnosti – npr.  bazen, kjer izvajajo tudi obvezne plavalne tečaje, tedensko jahanje in skrb za živali, plezalne stene ipd. Veliko je tudi zunanjega prostora,  kjer poteka urjenje. Učilnice in spalnice so skromne, kar je skladno z vrednotami, ki jim sledijo. Tako mladi kot njihovi mentorji so oblečeni v enaka oblačila, kar poudarja pripadnost in enakost. Vsakega udeleženca vikajo in nagovarjajo z gospod ali gospa pred imenom. Socialna klima je topla, odprta in spoštljiva. Mladi se lahko vključijo za obdobje do 24 mesecev; poprečno za 10 ali 12 mesecev. Uspešni izhodi se končajo z zaposlitvijo, ob kateri nekateri nadaljujejo tudi z izobraževanjem, ali pa z vajeništvom, na področju, ki so si ga izbrali.

Več o tem: https://www.epide.fr , https://www.facebook.com/centreEPIDE.LyonMeyzieu/  https://www.youtube.com/watch?v=yabO2Steg40

 

Prispevek je napisala Natalija Žalec, MAEd (UK), ki je s sodelavkama mag. Jasmino Mirčevo in dr. Natašo Potočnik sodelovala na študijski mobilnosti. Natalija Žalec, MAEd/UK, je raziskovalka, nosilka projektov in predavateljica na Andragoškem centru Slovenije. Njeno delo je posvečeno ranljivim skupinam mlajših odraslih in njihovim mentorjem, predvsem na področju opismenjevanja in pridobivanja ključnih temeljnih kompetenc. 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Zajtrk z EPALE in Erasmus+ s praktičnimi primeri: ustvarjanje EPALE vsebin ter primeri uspešnih prenosov dobrih praks v redno delo

Tudi drugi letošnji zajtrk z EPALE bo spremljal Erasmus+ dan: izvedeli bomo, kako pogodbeniki programa Erasmus+ v redno delo svoje organizacije prenašajo novo znanje, kompetence, dobre prakse in druge novosti, ki so jih pridobili v okviru Erasmus+ projektov.

Več

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več