Blog
Blog

Na (virtualnem) obisku v Linzu: uspešno zaključen strukturiran tečaj

Zaključena mobilnost v okviru Erasmus+: virtualen strukturiran tečaj s petimi srečanji ter samostojnim individualnim in skupinskim delom

Na MOCIS-u, Centru izobraževanja odraslih v Slovenj Gradcu, smo 8. 7. 2021 zaključili eno izmed mobilnosti v okviru projekta Erasmus+. Izvedli smo virtualen strukturiran tečaj s petimi srečanji ter samostojnim individualnim in skupinskim delom. Tečaj so pripravili naši partnerji iz Avstrije (Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen, Linz). Kljub temu, da smo tečaj izvedli na daljavo, smo pridobili veliko novih znanj in spoznali nove partnerje ter druge načine dela iz tujine. Izpopolnili smo tudi naše spretnosti dela in učenja na daljavo, kar nam bo koristilo tudi pri našem nadaljnjem delu.   

MOCISVirtualen strukturiran tečaj.

Skupina šestih zaposlenih z MOCIS-a je tako pod vodstvom partnerjev iz tujine nadgradila strokovno in zlasti uporabno znanje na področju motiviranja in vključevanja odraslih na področju vseživljenjskega učenja. Vsebinski poudarek je bil na razvoju lastnih strokovnih kompetenc, učinkovitem postavljanju ciljev pri delu, učinkoviti komunikaciji, načrtovanju dela in reševanju težav glede motivacije in neudeležbe. Skupaj smo pripravljali tudi osnutke novih vsebin za doseganje večjega števila udeležencev (zlasti ranljivih skupin) in spoznavali nova spletna orodja za načrtovanje dela (npr. Vision board) in komunikacijo ter oglaševanje (podcast, kratke multimedijske objave).

Nova znanja in izkušnje nam bodo pomagale postati bolj učinkoviti pri svojem delu, da bomo lahko izobraževalne vsebine še bolje ponudili lokalnemu prebivalstvu, zlasti tistim, ki se do sedaj iz različnih razlogov niso udeleževali. Izboljšali smo tudi znanje tujega jezika (angleščine in nemščine), pridobili medkulturne kompetence in novo znanje o partnerski državi, zlasti na področju izobraževanja odraslih.

 

Pripravila: Sabina Zorjan

Sabina Zorjan je organizatorka neformalnih programov izobraževanj, delavnic, študijskih krožkov in projektov za izobraževanje odraslih. Organizira mednarodne programe in aktivnosti. Poučuje tuje jezike (angleščina, nemščina): poučevanje odraslih (univerza za tretje življenjsko obdobje), tečaji jezikov za poslovne potrebe, individualni tečaji, nacionalni programi (jezikovni tečaji za brezposelne, zaposlene z nižjo izobrazbo in nad 45 let itd.). Prevaja in lektorira tekste v tujih jezikih. Projektni partner v projektu Erasmus+ »Innovative education in the field of Intergenerational cooperation support« (Project no.: 2017-1-CZ01-KA204-035501.)

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več