Skočiť na hlavný obsah
Blog
Blog

AJ SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED MÁ SVOJ PLÁN OBNOVY

Na nástup nového programovacieho obdobia Európskej komisie sa aktívne pripravuje aj Slovenská akadémia vied. Vypracovala Plán obnovy.

Slovenská akadémia vied SR

Na nástup nového programovacieho obdobia a nového plánovania Európskej komisie sa aktívne pripravuje aj SAV. Vypracovala Plán obnovy, ktorý vychádza z očakávanej zmeny legislatívneho rámca, reaguje na aktuálne výzvy a úlohy súčasnej doby a otvorene hľadí do budúcnosti. Akadémia sa v ňom zaväzuje rozvíjať spoluprácu s univerzitami a samosprávami, zakladať spoločné výskumné pracoviská, ale aj dbať na revitalizáciu spravovaných objektov.

V nastávajúcom období sa chce SAV strategicky zamerať na riešenie rastúcich problémov súčasnej civilizácie s dôrazom na potreby slovenskej spoločnosti, najmä na problémy životného prostredia, zdravia populácie, digitalizáciu či aktuálne spoločenské výzvy vo vzťahu k novým technológiám, prírode, kultúrnym a sociálnym hodnotám.

V Bratislave má SAV v pláne komplexne revitalizovať areál na Patrónke, ktorý chce zmeniť na moderný vedecký kampus poskytujúci príťažlivé prostredie pre kvalitnú vedeckú prácu, s cieľom prilákať do SAV kvalitných mladých ľudí zo slovenských vysokých škôl aj zo zahraničia. V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, Univerzitou Komenského, Bratislavským samosprávnym krajom a mestom Bratislava chce SAV vytvoriť podmienky pre excelentný interdisciplinárny výskum v šiestich oblastiach súvisiacich s civilizačnými vplyvmi, priamou podporou zelených opatrení, digitalizácie, informatizácie a sociálnej inklúzie, v rámci pripravovaného spoločného výskumného Centra vedy, inovácií a spolupráce,“ vysvetlil podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Pavol Siman.

V Košiciach sa SAV spojila so siedmimi partnermi v pripravovanom projekte inovačného centra Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), ktorého súčasťou bude priemyselná zóna s laboratóriami, dielňami, knižnicou, sociálnou a oddychovou infraštruktúrou. Projekt CNIC koordinuje Košický samosprávny kraj a mesto Košice a okrem SAV je v ňom zapojená aj Univerzita P. J. Šafárika, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura a spoločnosť Cassovia Discovery Park. Cieľom je poskytnúť na východnom Slovensku podmienky na vytvorenie moderného priemyslu s vysokou pridanou hodnotou zameraného na najmodernejšie materiálové, biomedicínske, zelené, kvantové a informačné technológie.

„Infraštruktúru CNIC budú využívať zakladajúce akademické pracoviská, vrátane vedeckých ústavov SAV. Aktivity budú otvorené aj pre ďalších záujemcov s potenciálom prispieť ku technologickým aj sociálnym inováciám regiónu,“ povedal podpredseda SAV pre vedu výskum a inovácie Peter Samuely a dodal, že okrem projektu CNIC sa v Košiciach rozbieha aj projekt Centra výskumu vodíkových technológií, ktorý sa zameriava na oblasť výroby, uskladnenia a využitia vodíka.  

V Banskobystrickom kraji SAV intenzívne spolupracuje so župou na vytvorení otvoreného výskumno-inovačného centra, ktoré by v rámci pilotného projektu koordinovane umožnilo využitie modernej infraštruktúry existujúcej v akademickom prostredí pre potreby rozvoja inovatívneho priemyslu v kraji, s cieľom vytvoriť príťažlivé pracovné prostredie pre mladých ľudí, ktorí ho dnes často hľadajú v zahraničí.

Dlhodobým zámerom SAV je aj zodpovedná starostlivosť o spravované architektonické, kultúrne významné či pamiatkovo chránené objekty. Príkladom je revitalizácia pamiatkovo chránených budov v rámci Bratislavy, v Arboréte Mlyňany, areáli na Zobore v Nitre; zámku v Smoleniciach, ale aj observatória na Skalnatom Plese a Lomnickom štíte.

Autorka: Katarína Gáliková, Slovenská akadémia vied SR 

Login (0)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Posledná diskusia

Online diskusia EPALE: Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam

V rámci aktuálnej témy v mesiacoch apríl - jún 2020  - Digitálne zručnosti ako cesta k vzdelávacím príležitostiam - organizuje EPALE online diskusiu.  

Viac

EPALE diskusia: ako prispieť k environmentálnemu povedomiu v oblasti vzdelávania dospelých.

V naväznosti na hlavnú EPALE tému v tomto období, ktorou je Environmentálne povedomie a ochrana životného prostredia , platforma EPALE organizuje  písanú diskusiu o tom, ako prispieť k environmenálnemu povedomiu vo vzdelávaní dospelých. Živá diskusia sa uskutoční na tejto webovej stránke 18 marca 2020 v čas od 10:00 - 16:00 hod. 

Viac