Resource Details
Ressurs

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

 

Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter.

Åpne Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil gi gode muligheter for refleksjon og økt bevissthet om kommunikasjon på arbeidsplassen og et konkret utgangspunkt for praktiske øvelser i de muntlige ferdighetene som kreves.

Utviklingsarbeid ved Hapro senter for kvalifisering i samarbeid med en barnehage.

Resource Details
Display on portal
Resource author
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Type ressurs
åpne pedagogiske ressurser
Land
Norge
Login (0)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!