European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ressurs

Alle har en historie å fortelle

Tone Evensen jobber til vanlig på Ringsaker voksenpedagogisk senter med nyankomne ungdommer. Her underviser hun også voksne deltakere i introduksjonsprogram. Tone vektlegger flerspråklighet og mangfold som en ressurs i klasserommet. 

I tillegg til å undervise skriver hun bloggen Glimt fra et flerspråklig klasserom og kommer gjerne rundt i landet for å holde kurs og foredrag. På bloggen deler hun erfaringer fra klasserommet, gir tips og råd til andre lærere, og deler materiell og læringsressurser. Interessen for å arbeide med fortellinger i det flerspråklige klasserommet har hun med seg fra NAFO og Tema morsmål. De siste 4 årene har hun arbeidet gradvis mer systematisk med fortellinger på ulike måter og har hatt gode resultater. Mye av dette arbeidet kan du lese om på bloggen og i boka Grenseløse fortellinger, som kom ut i 2019.

I 2017 ble hun tildelt Den europeiske språkprisen for "å fremme læring av språk, spesielt med vekt på flerspråklighet, inkludering og identitetsdanning", og i 2018 ble hun kåret til årets fabelaktige formidler av Kopinor. Tone Evensen er en av forfatterene av det digitale læremiddelet Hugin og Munin som ble publisert våren 2020.

 

 

Vinteren 2018 startet vi opp et nytt tilbud for voksne deltagere i introduksjonsprogram. Undervisningen ble lagt til fredag ettermiddag, og på planen står det fortellernorsk. Jeg fikk ganske frie rammer og mulighet til å ta i bruk kreative prosesser i norskinnlæringen. Deltagerne er voksne innvandrere i introduksjonsprogram med ulike språk, forskjellige kulturer og bakgrunn. Hva har de felles? De lærer norsk, og de har alle hørt eventyr og fortellinger i oppveksten.

Mange av deltagerne har barn som venter, en liten ekstrajobb og de er slitne etter ei uke med tett program. Praksis, lastebilkurs, norskundervisning og andre introkurs. Det ble viktig å skape et tilbud som føltes relevant og nyttig og som kunne engasjere selv en fredag ettermiddag.  Deltagerne i introduksjonsprogram skal forberedes til å delta aktivt i samfunnet, og derfor ville jeg ha et kurs med mye interaksjon, varierte muntlige oppgaver og mulighet til samhandling. Det ble et muntlig fortellerverksted for voksne hvor vi har lekt, snakket, lyttet og tegnet fortellinger i alle varianter.

Fortellinger fra ulike kulturer illustrerer likheter og forskjeller mellom kulturer. Gjennom å fortelle historier åpnes en mulighet for å dele og utforske disse forskjellene og ulikhetene. Å se verden gjennom andres øyne kan påvirke hvordan vi oppfatter resten av verden og relaterer oss til andre og deres måte å gjøre ting på. Vi kan også få nye perspektiver som vi kan ta med oss inn i eget liv.

Hvorfor muntlige fortellinger? 

Fortellinger finnes overalt, i alle kulturer. Det kan kalles narrativer, livshistorier, anekdoter, myter, legender, eventyr og historier. Den muntlige fortellersjangeren er forskjellig fra den skriftlige, blant annet ved at det muntlige begrenser lengden på fortellingen og kompleksiteten i innholdet.  

Ved å arbeide med muntlig fortelling arbeider vi også med mange ulike grunnleggende kompetanser og ferdigheter, sånn som kommunikasjonsferdigheter, interkulturell forståelse, kulturell bevissthet, fantasi og kreativitet. 

Fordeler med muntlig fortellerkunst i voksnes læring

Fortellinger er effektive som pedagogiske verktøy fordi de er troverdige, underholdende og enkle å huske. Gjennom fortellinger kan abstrakte begreper eller ideer formidles på et forståelig hverdagsspråk. 

Gjennom å lytte til og fortelle selv, der de drar veksler på hele sitt språkrepertoar, vil deltagerne få muligheten til å uttrykke seg kreativt og skapende. De vil oppleve gjenkjennelse og få tilgang til et språk som kan hjelpe dem med å sette ord på egne tanker og følelser. Utvikling av fantasien bidrar til personlig motivasjon, og det gjør det mulig for voksne å bidra med nye ideer. 

Fra et lærerperspektiv er muntlig fortelling frigjørende. Ved å fortelle uten bok kan du komme i direkte kontakt med deltakerne, og situasjonen skaper en egen atmosfære hvor elevene raskt trekkes inn i fortellingens magi. Ved å bruke fortellinger og fortellerteknikker får du et godt verktøy i klasserommet. 

Det er viktig å finne fortellinger med et innhold som kan appellere til voksne deltakere, og som kan være utgangspunkt for diskusjoner. Finn fortellinger med ulikt uttrykk, innhold og tema, men som har det til felles at de tar opp temaer som kan være tankevekkende og gjenkjennelige for deltagerne

Fortellerverkstedet

Vi starter gjerne timen med en oppvarmingsaktivitet. Slike aktiviteter hjelper oss å fokusere, skape trygghet, og sørger for at deltagerne er tilstede her og nå.

Jeg modellerer en fortelling knyttet til dagens tema. Deltagerne arbeider videre med å gjenfortelle historien de har hørt, eller å fortelle lignende fortellinger fra egen bakgrunn. De sitter sammen i par og forteller for hverandre. Hver deltager forteller i 3–5 minutter, før de bytter. Ved å styre tiden, sikrer jeg at alle får mulighet til å snakke. På slutten av timen kommer noen fram og deler sin fortelling med de andre. Tradisjonelle historier tilbyr vanligvis et mer utvidet ordforråd og en mer kompleks grammatikk enn en vanlig samtale. Det å lytte for deretter å gjenfortelle en historie har en god effekt på elevens ordforråd. «Lytterne møter både kjente og nye språklige mønstre gjennom fortelling. De lærer nye ord eller en ny kontekst for allerede kjente ord» (Smith og Guillian, 2014).  

Etter at de har hørt en fortelling, får deltagerne mulighet til å si noe om sine tanker rundt tema. I disse samtalene får læreren en annen rolle enn i tradisjonell undervisning. Læreren blir en samtalepartner som skal samle innspill og drive samtalen videre basert på disse. Muntlig fortelling tillater således deltakerne å forholde seg til læreren og hverandre som mennesker, ikke bare gjennom den typiske lærer–elev-relasjonen.

Å koble hjerte og hjerne 

Den norsk-argentinske dramatikeren og forfatteren Veronica Salinas (2018) snakker om betydningen av å koble hjerte og hjerne når vi lærer et språk. Å kunne snakke om det vi bærer i hjertet, både av godt og vondt, vil for mange gi en ekstra motivasjon for læring.  Fortellinger gjør det mulig for elevene å uttrykke seg om sin fortid, men også om nåsituasjon og framtidsdrømmer. Deltakere som har kommet til Europa som flyktninger, får et verktøy til å bearbeide erfaringer knyttet til det å flytte fra et land til et annet.  

Personlige fortellinger er enestående for den enkelte. De kan bygge på personlige erfaringer, komme fra familien, naboer eller ha oppstått i annen nærliggende sammenheng. Det er verdt å merke seg at personlige fortellinger ikke trenger å være sanne fortellinger.

Hver elev bærer på sin historie, og de har savn, håp, drømmer og ambisjoner for framtiden. Når elevene møter respekt og anerkjennelse for sin egen bakgrunn i opplæringen, bidrar dette til en opplevelse av tilhørighet. 

Fortellernorsk ble en stor suksess. Gjennom kurset har deltagerne fortalt sine historier om alt fra kjærlighet, en dramatisk fødsel, motorstopp langs veien, matlaging i militærleiren, en fars kamp for å sikre skolegang for barna sine og bestemors kjøkken.

Fortellernorsk var et vellykket tilbud. Deltagerne var engasjerte, de kom godt forberedt og var ivrige etter å dele sine erfaringer. Deltagerne kom fordi de hadde lyst til å være der og til tross for at det var fredag ettermiddag, skjedde det ofte at vi glemte tiden.

 

Les mer

 

 

 

Resource Details
Display on portal
Ressursforfatter
Tone Evensen
Type ressurs
Muligheter og ressurser
Land
Norge
Publiseringsdato
Resource media
Fortellernorsk
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!