European Commission logo
Kreirajte nalog
Možete da odaberete više riječi odvojenih zarezom

Ravnopravnost

Najnoviji Ravnopravnost

Najnovije rasprave

Profile picture for user azraazra.
azra SULIC
Community Contributor (Bronze Member).

Kulturna i kreativna industrija – (ne)propuštena šansa za Bosnu i Hercegovinu

Potencijal koji postoji u okviru kulturne i kreativne industrije, opravdano nameće pitanje o tome da li je to u kontekstu bosansko-hercegovačke ekonomije i društva propuštena ili nepropuštena šansa te da li bi u ovom segmentu industrije to bila šansa za razvoj, zapošljavanje mladih i socijalnu koheziju.

More