European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Kako mogu poboljšati ono što radim? Akcijsko istraživanje kao sredstvo promicanja profesionalnog razvoja nastavnika

Kroz akcijsko istraživanje, stavovi nastavnika, profesionalni identiteti i stručno znanje mogu se nastaviti razvijati.

 

Akcijskim istraživanjem poziva sve nastavnike da nauče više o svojem radu u učionici, obogate svoj pedagoški repertoar i razmisle o načinu na koji poučavaju. Kroz akcijsko istraživanje, stavovi nastavnika, profesionalni identiteti i stručno znanje mogu se nastaviti razvijati, jer svoje potrebe razmatraju u vlastitom kontekstu.

Što je akcijsko istraživanje?

Akcijsko istraživanje u učionici razlikuje se od drugih oblika istraživanja po tome što je posebno prikladno za nastavnike koji žele razmišljati o svojem radu, riješiti probleme i doći do poboljšanja temeljenih na dokazima za vlastite prakse i kontekste. Uključuje sustavna opažanja i prikupljanje podataka, koji se zatim mogu koristiti za donošenje informiranih odluka i poduzimanje ciljanijih radnji. Stoga se smatra moćnim alatom za profesionalni razvoj nastavnika.

https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/images/articles/Picture6.png

Koje su značajke akcijskog istraživanja?

Akcijsko istraživanje je praktično, refleksivno rekurzivno. Te su karakteristike obično ilustrirane u spirali koja označava kontinuirano kretanje između planiranja, djelovanja, promatranja, promišljanja itd.

Postupak istraživanja je praktičan u smislu da može imati neposredne koristi za nastavnike, škole i školske okruge.

Njegov reflektivni aspekt leži u tome da akcijski istraživač okreće objektiv prema svojoj učionici, školi ili praksama.

U konačnici, akcijsko istraživanje je rekurzivno jer akcijski istraživači kontinuirano istražuju pitanja i probleme.

Koje su tri vrste akcijskog istraživanja?

Prema Carru i Kemmisu, akcijsko istraživanje može imati sljedeća tri oblika:

  • Tehničko akcijsko istraživanje: odnosi se na slučajeve u kojima vanjski facilitatori (kao što su akademici, istraživači i institucije) surađuju s nastavnicima i drugima u uspostavljanju projekata nastavnika-istraživanja. Cilj je da nastavnici prouče učinkovite prakse, gdje kriterije za “učinkovitost” uvodi facilitator. Na primjer, nastavnici mogu odlučiti testirati nalaze vanjskog istraživanja u vlastitoj praksi, a rezultati tih testova mogu se koristiti u vanjskom istraživanju umjesto u samoj nastavnoj praksi.
  • Praktično akcijsko istraživanje: odnosi se na slučajeve u kojima vanjski facilitatori surađuju s nastavnicima i drugim obrazovnim djelatnicima kako bi im pomogli da izraze svoje probleme, planiraju svoju aktivnost, provode promjene, prate učinke tih promjena i razmišljaju o njihovoj vrijednosti. Iako facilitatori mogu surađivati s nastavnicima u odnosu na njihove zajedničke probleme, nastavnici bi trebali pratiti svoju praksu i razvijati svoje praktično prosuđivanje kao pojedinci. Drugim riječima, nema sustavnog razvoja skupine obrazovnih djelatnika kao zajednice.
  • Emancipatorno akcijsko istraživanje: odnosi se na slučajeve u kojima nastavnici preuzimaju odgovornost pomoći svojoj skupini, kao što su njihovi učenici ili kolege, u zajedničkoj samorefleksiji. U određenim područjima, cijela škola može se uključiti u određivanje pristupa interkaciji u učionici – na primjer, usvajanjem uobičajenih praksi ocjenjivanja. Ovaj otvoreni i suradnički pristup zahtijeva razumijevanje dijalektičkog odnosa između pojedinačne i grupne odgovornosti. Emancipatorno akcijsko istraživanje može se sagledati kao sljedeći korak od praktičnog akcijskog istraživanja.

Akcijsko istraživanje je primjenjeno istraživanje koje se može provoditi individualno ili kolaborativno. Kolaborativno akcijsko istraživanje definira se kao zajednička suradnja nastavnika i istraživača na provođenju istraživanja u područjima od zajedničkog interesa.

Akcijsko istraživanje se često doživljava više kao pristup nego kao metoda jer se može temeljiti na nizu različitih osmišljavanja i metodologija. Posebno, u akcijskom istraživanju mogu se primjenjivati kvalitativne i kvantitativne metode prikupljanja podataka. Iako je opseg različit, nastavnici ili skupine nastavnika koriste obje vrste podataka kako bi prikupili dokaz i dali odgovore na pitanja. Stoga, treba donijeti robusnu metodologiju kojom se uzimaju u obzir znanstveni i etički standardi istraživanja.

Ako želite saznati više, pošaljite svoju prijavu za nadolazeći pilot tečaj o akcijskom istraživanju u učionici.

Dodatni resursi:

Izvori:

Definicija: https://www.scielo.br/j/ep/a/3DkbXnqBQqyq5bV4TCL9NSH/?lang=en i https://www.worldcat.org/title/teacher-as-reflective-practitioner-and-action-researcher/oclc/46685319

 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave