European Commission logo
Create an account
Themes

Themes

Learner Support Theme.
Öğrenciler

Dersler, çalışma, pratik alıştırmalar ve diğer yöntemlerle bilgi edinen yararlanıcılar

Learning environments Theme.
Ortamlar

Yetişkin eğitimcilerin ve eğitmenlerin öğrettikleri kültürler, içerikler, fiziksel veya online konumlar

Policy Theme.
Politika

Yetişkin eğitimi alanındaki ortak hedefleri ve yöntemleri kapsayan çerçeveler, finansman ve planlar

Quality Theme.
Kalite

Bir eğitim faaliyeti, materyali veya programıyla elde edilen yeterlilik veya standartların seviyesi