Learning communities

Öğrenme topluluklarda gerçekleşir, toplulukları inşa eder ve büyümesini sağlar.

En baştan başlayacak olursak öğrenme bir bütün olarak hem bireysel olarak öğrenicler hem de toplum için faydalıdır, bu tematik gündem kapsayıcı öğrenme topluluklarının Avrupa sahasında nasıl oluşturulacağını araştıracaktır.Şu konular öncelikli alınacaktır: öğrenen şehirler; üçüncü alanlar ve güven alanları; kırsal bölgeler; aile okuryazarlık programları; iş yerinde öğrenme toplulukları;sanal, fiziksel ve harmanlanmış öğrenme alanlarında öğrenme topluluklarına dair yeni bir anlayış; gönüllüler ve topluluk gelişimi; savunmasız gruplara yönelik girişimler.

Sonuçlarınızı daraltın

Ülke

Birden fazla değer seçebilirsiniz