European Commission logo
Create an account
Resource Details
Kaynak

Rezultaty projektu "Z globalizacją nam po drodze - kształcenie na europejskim poziomie"

Projekt "Z globalizacją nam po drodze – kształcenie na europejskim poziomie" został zrealizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczośći w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych. Celem projektu było uzyskanie wiedzy na temat zaspokajania potrzeb grup defaworyzowanych, zastosowania skutecznych narzędzi i programów kształcenia dedykowanych imigrantom, uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl.

W ramach wspomnianego projektu wypracowane zostały następujące rezultaty materialne:

1) „Przewodnik na temat dobrych praktyk w zakresie kształcenia imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl stosowanych w Holandii, Hiszpanii i Portugalii” zawierający informacje nt. założeń projektu, osiągniętych wyników, korzyści wynikających z realizacji projktów mobilnościowych, znaczenia kształcenia cudzoziemców w Polsce dla rozwoju polskiego społeczeństwa i gospodarki. Pokazuje możliwości kształcenia cudzoziemców w Polsce wg ponadnarodowych standardów. Przedstawione zostały w nim formy kształcenia cudzoziemców poza granicami Polski. Przewodnik ukazuje odbiorcom korzyści i konieczność dla rozwoju polskiej gospodarki w realizacji działań na rzecz cudzoziemców. Ponadto przełamuje obawę przed przyjmowaniem cudzoziemców do własnego kraju, jak również zwraca uwagę na znaczenie kształcenia cudzoziemców dla rozwoju naszej gospodarki.

2) Narzędzie praktyczne „Ścieżka kształcenia migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl mająca na celu ich adaptację językową, kulturową oraz włączenie społeczne” pobudzi odbiorców do realizowania działań na rzecz ww. grupy lub w przypadku podmiotów realizujących już tego typu działania ułatwi pomoc w szukaniu placówek działających na rzecz cudzoziemców. 

Resource Details
Kaynak yazar
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Kaynağın türü
Örnek Olay Çalışması
Ülke
Europa
Yayın tarihi
Language of the document
Polski
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!