European Commission logo
Create an account
Resource Details
Kaynak

Virtualizácia celoživotného vzdelávania

Príspevok sa venuje kritike koncipovania celoživotného vzdelávania na základe európskych a národných dokumentov. Obsahová vyprázdnenosť a byrokratický framework týchto dokumentov kontrastuje s aktuálnymi výzvami informačnej spoločnosti. Autor pozornosť upriamuje skôr na možnosti podpory individuálneho prístupu dospelého človeka k vzdelávaniu a využívaniu možností vzdelávacích technológií. Virtualizácia vzťahu k poznaniu nie je náhradou za tradičné vzdelávanie, je kvalitatívnym posunom od striktne inštitucionalizovaného vzdelávania k všeobecne dostupnému poznaniu a reálne funkčnej vedomostnej spoločnosti.

Resource Details
Kaynak yazar
Branislav Frk
Kaynağın türü
Makaleler
Ülke
Slovensko
Yayın tarihi
Language of the document
Slovenčina
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!