News
Haberler

‘Qasja për Sigurimin e Cilësisë së Orientimit për Karrierë në ofruesit e AFP-së në Shqipëri’

Orientimi  për karrierën është një aspekt i rëndësishëm i të mësuarit për të rriturit i përcaktuar në Ligjin e AFP-së 15/2017, rregulluar me Urdhrin Ministror nr. 11, datë 03.03.2020, deri më tani është bërë një masë prioritare e NESS 2021.

Qëllimi i projektit është të zhvillojë një qasje kombëtare të shërbimit të orientimit të karrierës në të gjithë ofruesit publik të AFP-së, si një nyjë për të nxitur angazhim më të fortë në zhvillimin e një sistemi efektiv të orientimit gjatë gjithë jetës .

Ky veprim synon të zhvillojë një shërbim të garantuar cilësor të karrierës dhe të ndërtojë kapacitetet e drejtuesve të karrierës në të gjithë ofruesit publik të AFP-së.file:///C:/Users/h.a/Desktop/Final-Qasja%20p%C3%ABr%20Sigurimin%20e%20Cil%C3%ABsis%C3%AB%20t%C3%AB%20Orientimit_prezantim.pdf

Login (0)
Themes addressed

Bir metin mi yazmak istiyorsunuz?

Öyleyse çekinmeyin!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve yeni bir metin yayınlamaya başlayın!

Son tartışmalar

EPALE Tartışma: Dönüşümsel Öğrenme ve Yaşam Becerileri

Dönüşümsel öğrenme ve yaşam becerileri hakkında görüşlerinizi paylaşın!

Devamı

EPALE 2021 Tematik Gündemler. Hadi başlayalım!

Uzmanlığınız ve katkılarınızla  yoğun geçecek olan önümüzdeki bu yılı zenginleştirmeye davet ediyoruz!

Bu yıla online görüşmeye katılarak başlayalım. Online görüşme 09 Mart 2021 Salı günü 10: 00-16:00 (CET) arasında gerçekleşecek. (Avrupa saat dilimine göre)

Devamı