Resource Details
Kaynak

Jämställd folkbildning

Folkbildningsrådet har tagit fram en handledning för folkhögskolor och studieförbund som handlar om arbetet med jämställdhetsintegrering. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, det framgår av målet för jämställdhetspolitiken. Studieförbund och folkhögskolor ska bidra till att uppnå det jämställdhetspolitiska målet och har sedan 2017 i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i sina verksamheter.

Rapporten kan du läsa på Folkbildningsrådets webbplats.

Resource Details
Resource author
Folkbildningsrådet
Kaynağın türü
Çalışmalar ve Raporlar
Ülke
Yayın tarihi
Language of the document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!