Ana içeriğe atla
Resource Details
Kaynak

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ. Доклад на Евридика, 2015 г.

Този доклад на Евридика има за цел да предостави данни в областта на образованието и обучението на възрастни в Европа и да подкрепи процеса на вземане на решения на политическо ниво. Насърчавайки интегриран подход към ученето през целия живот, докладът очертава политики и мерки за осигуряване на достъп до възможности за обучение на възрастни, чиито умения и квалификации не отговарят напълно на актуалния пазар на труда и на социалните изисквания. В този смисъл докладът дава широка перспектива, отчитайки и изследвайки голям брой взаимосвързани области.

Започвайки с набор от общи показатели за образованието и обучението на възрастни (Глава 1), докладът изследва политическите ангажименти, поети на най-високо ниво в йерархията на публичните власти, за да се осигури достъп до учене през целия живот на най-уязвимите групи възрастни  обучаеми, и по-специално на тези, които нямат основни умения или са с ниско ниво на квалификация, или изобщо без  каквато и да е квалификация (Глава 2). Прави се преглед по държави на публично субсидираните програми и програмни рамки, които имат за цел да осигурят възможности възрастните да повишават своите умения и квалификации в зряла възраст (Глава 3). Докладът  разглежда и въпроса за гъвкавостта на ученето, като посочва мерките, които е вероятно да улеснят завръщането на възрастните  в образованието и обучението (Глава 4). Дейностите по обхващане на евентуални обучаеми и услугите за професионално ориентиране съставляват друг елемент от изследването (Глава 5). Накрая са изследвани финансовите мерки, които биха могли да насърчат участието на възрастните в образованието и обучението, като се обръща специално внимание на финансовите стимули за групи с ограничено участие в ученето през целия живот (Глава 6).

Resource Details
Resource author
Евридика, 2015 г.
Kaynağın türü
Çalışmalar ve Raporlar
Ülke
Yayın tarihi
Language of the document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!