European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Denizli İŞKUR Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Engelli Kadınlara Mentörlük Projesi Çalışmaları

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzde görevli İş ve Meslek Danışmanları Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Kapsamında Almanya/Dortmund da Eğitim aldı.

Engelli Kadın İstihdamında Yeni Bir Yaklaşım: Mentörlük adli Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği Erasmus + projesi kapsamında Denizli Çalışma ve İş Kurumu İI Müdürlüğü'ne bağlı 9 İş ve Meslek Danışmanı Almanya'nın Dortmund kentinde Mentörlük eğitimi gerçekleştirdi. Danışmanlar, kurs süresince engelli istihdamında mentörlük süreçleri konularında bilgi sahibi oldular

Proje, katılımcıların kendi çalışma alanlarında pratik becerilerini arttırmalarına ve iş yerinde temel beceriler, örgün nitelikler ve yeniden yapılanma ihtiyaçları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Böylece kurumumuzdan hizmet alan vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verme yetenekleri artacaktır. Projemizin hareketlilikleri sonrası tüm katılımcılar ile toplantılar düzenlenecektir. Bu toplantılar sonrasında hareketlilikler öncesi, hareketlilik sırası ve hareketlilik sonrasındaki notlar ve raporlar incelenecek ve final raporu hazırlanacaktır. Bu rapor doğrultusunda alınan eğitim ve gözlem sırasındaki bilgi ve birikimler ile bir kitapçık hazırlanacaktır. Bu kitapçıkta mentörlüğün önemi, Avrupa’da ki uygulaması, ilimizde ve ülkemizdeki uygulamasının nasıl olacağı ve yararları anlatılacaktır. Ayrıca katılımcıların alınacak eğitim hakkında makaleler yazmaları ve eğitim materyalleri geliştirmeleri beklenmektedir.

Yeni eğitim modülümüzün amacı engelli kadınların beceri, yeterlilik ve istihdam edilebilirliklerini arttırmaktır. Ayrıca engelli bireylerimizin toplumda bağımsız yaşamaları ve kendi kendine yetebilmeleri için temel yetkinliklerini geliştirerek; eğitim desteği ile ihtiyaçları, nitelikleri, ilgi alanları ve yeteneklerini istihdam alanlarına uygun ve hayata hazırlanmayı hedeflenmektedir.

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Son tartışmalar

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİLİKÇİ VE DESTEKLEYİCİ STAJ UYGULAMALRI

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİLİKÇİ VE DESTEKLEYİCİ STAJ UYGULAMALRI PROJEMİZİ TAMAMLADIK. YAYGINLAŞTIRMA VE TANITMA YAPIYORUZ

Devamı

Yönetim ve Ekip Değişiklikleri Yetişkin Eğitiminde Engel oluşturur mu?

Sık sık değişen lider ve kurum yönetimleri,gelişim ve değişime engel teşkil eder mi?Fikirlerinizi ve görüşlerinizi, önerileri değerli buluyor ve önemsiyoruz.

Devamı

EPALE Tartışma: Dönüşümsel Öğrenme ve Yaşam Becerileri

Dönüşümsel öğrenme ve yaşam becerileri hakkında görüşlerinizi paylaşın!

Devamı