Hoppa till huvudinnehåll

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

Save the date!

Save the date för EPALEs Community- konferens 2021!

Hur kan vuxenutbildningen och vuxnas lärande vara med och forma om vårt samhälle genom att främja inkluderande och hållbara modeller.
Vilken roll spelar vuxnas lärande på flera olika nivåer (grönt, demografiskt och digitalt)?

The 2021 Community Stories initiative

Initiativet Community Stories 2021

Skicka in din berättelse så snart som möjligt för att få chansen att sprida den, få kommentarer och inspirera dina kollegor!
...Plus, i år har vi även en överraskning till dig.
Ta reda på mer!

Holistic lifelong learning model

Livslång lärande - ett linjärt eller cirkulärt perspektiv?

Det finns olika modeller som har försökt visa vad som är livslångt lärande. Ann-Kristin Boström, fil.dr. Internationell pedagogik och docent på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping Universitet beskriver ett linjärt och ett cirkulärt perspektiv.

De globala målen i folkbildningen

Vi ska genomföra Agenda 2030. Det är 17 globala mål med 169 delmål som världens stats- och regeringschefer år 2015 tog beslut om ska uppfyllas tillsammans senast år 2030.

Migration, lärande och social inkludering

"Just där och just då kunde vi inte se vidden av det vi beskådade - den största rörelse av människor på flykt som Europa skådat sedan andra världskriget." Läs Andreas Fejes inlägg om migration, lärande och social inkludering.

Planering av informellt lärande

Mat är något vi alla måste förhålla oss till hela tiden eftersom vi alla måste äta. Det är därför ett ämne som är en bra ingång till andra ämnen så som odling, transporter, varifrån mat kommer, hur den produceras, insekters betydelse och mycket mer. Regionmuseet i Skåne driver tillsammans med...

Community conference 2021

 

banner homepage community 2020

EPALE COMMUNITY STORYBOOK 2020

 

Senaste uppdateringar

Newspaper icon

Senaste nyheterna

20041 artiklar

Writing Icon

Senaste blogginlägg

13352 inlägg

Latest Resources

Senaste resurser

16094 resurser

Latest Discussions

De senaste diskussionerna

161 diskussionerna

Få kontakt med andra medlemmar

Computer Icon

Du kan hitta inspiration från samlingen av goda exempel och framgångshistorier, projekt som utmärkt sig när det gäller politisk relevans.

Search Icon

Utbyt idéer och skapa nätverksmöjligheter med individer eller organisationer genom EPALEs partnersökning.

Kommande evenemang

Ta reda på hur du kan bidra idag

Gå med i EPALE -gemenskapen och häng med i allt som är pågång med vårt nyhetsbrev!

Homepage Popup Icon
Join Us

We have over 99388 members