Hoppa till huvudinnehåll
Vilken är kopplingen mellan EPALE och Erasmus+?

 

Erasmus+ är EU:s program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott för 2014–2020. Programmet ska höja kvaliteten på och relevansen för kvalifikationer och kompetens. Det ersätter programmet för livslångt lärande.

Erasmus+ är öppet för studenter, lärare, praktikanter, frivilliga, ungdomsledare och människor som arbetar med idrott på gräsrotsnivå.

Programmet finansierar även partnerskap mellan utbildningsinstitutioner, ungdomsorganisationer, företag, lokala och regionala myndigheter och icke-statliga organisationer. Det stöder också reformer i medlemsstaterna som syftar till att modernisera utbildning och främja innovation, entreprenörskap och anställbarhet.

Erasmus+-programmet finansierar EPALE via nyckelåtgärd 2. Det stöds i enlighet med artikel 14.1.b i det rättsliga beslutet om inrättande av Erasmus+-programmet och fokuserar på vuxnas lärande och fortsatt yrkesutbildning.

Login (0)
Topic
Weight
0