chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Forskning och utvärdering av bästa praxis

Blogg

| 10 november 2020
| av EPALE NSS Sverige

Det finns en betydande andel unga kvinnor och män som inte fullföljer sin gymnasieutbildning. För dessa ökar risken för ohälsa och de får svårare att nå en varaktig anknytning till arbetsmarknaden. För att ta ett samlat grepp om den här utmaningen gick fem regioner i Östra Mellansverige tillsammans med ett trettiotal kommuner samman i en gemensam satsning för att motverka studieavhopp och studiemisslyckanden. Satsningen skulle också bidra till att unga kan återgå till studier eller praktik/arbete. Projektet skulle även medverka till att unga kvinnors och mäns uppfattningar om studieval och arbetsroller vidgas och att de därmed väljer utbildningar/yrkesinriktning utifrån ett bredare perspektiv.

Blogg

| 11 september 2020
| av Ann-Kristin Boström

Huvudriktningen för den livslångt lärande policyn fram till omkring år 2000 handlade i huvudsak om ökad produktivitet. Så småningom kom tankar på att utbildning i vuxenlivet skulle kunna innebära andra värden. Det kanske skulle kunna hjälpa till att öka engagemang i samhällslivet och ge möjligheter att delta i den demokratiska processen.

Blogg

| 19 juli 2020
| av Andreas Fejes
I Sverige skall både ämneslärarutbildningarna och yrkeslärarutbildningen enligt högskoleförordningen förbereda studenter för arbete i vuxenutbildningen. I en studie jag genomförde våren 2019 visade det sig dock att så inte tycks vara fallet. Med anledning av rapporten gav regeringen universitetskanslersämbetet i uppdrag att utreda frågan ytterligare, ett arbete som pågår. Även om nu utbildningarna skall förbereda för arbete i komvux, vill jag i detta inlägg diskutera varför det är så viktigt att lärarutbildningarna tar detta på allvar.

Blogg

| 4 oktober 2019
| av Marja Beckman
Den 25 september ägde en nordisk konferens rum i Stockholm med titeln ”Nordisk konferens om inklusion – hur stärker vi samverkan med civilsamhället?”. Den vände sig till chefer inom offentlig sektor och inom civilsamhället. På talarlistan stod bland annat flera forskare. Representanter från de olika sektorerna berättade också om sina erfarenheter.

Blogg

| 6 september 2019
| av EPALE NSS Sverige

I tisdags var EPALE och lyssnade på presentationen av forskningsrapporten ”Folkbildning på svenska? En studie av språkintroduktion för migranter i studieförbundet Sensus regi” . Presentationen var i på Sensus lokaler i Norrköping. Studien är genomförd av Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes och Sabine Gruber vid Linköpingsuniversitet på uppdrag av Sensus.

Nyheter

| 26 november 2020
| av EPALE NSS Sverige

Nu är Encells (Nationellt kompetenscentrum för livslångtlärande) senaste månadsbrev ute. Temat denna månad är att hitta berättelsen. Att skriva är att lära skriver Encells centrumledare Cecilia Bjursell. I månadsbrevet finns bland annat reportage om hur litteratur kan hjälpa mot psykisk ohälsa, hur politiker har försökt skapa läsande medborgare och hur Jönköpings litteraturhus sett ett stort intresse av att skriva i grupp.

Nyheter

| 28 september 2020
| av EPALE NSS Sverige

Encells senaste måndasbrev finns att läsa. Temat denna gång är att lära av och med djur. Läs bland annat om relationen mellan människor och djur och hur en annan art kan synliggöra dina utmaningar.

Encell är Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande.

Nyheter

| 8 maj 2020
| av EPALE NSS Sverige
NVL publicerade en rapport om digital skills i början av 2020.
Rapporten ger en bild av den nordiska situationen när det gäller grundläggande digitala färdigheter och summerar gemensamma möjligheter och utmaningar i en nordisk SWOT-analys. Utifrån analysen formuleras ett antal rekommendationer som riktar sig till policynivån i de nordiska länderna och följs av ett antal lärande exempel från samtliga länder.
fredag 29 januari 2021, United Kingdom

#FEResearchMeet @ One

This is a Virtual #FEResearchMeet hosted by One Sixth Form College. This conference is a chance for practitioner researchers and aspiring practitioner researchers to come together (virtually) to discuss the developments within the post-16 sector, raising awareness of, and engagement with evidence informed practice.

A detailed breakdown of the focus of each breakout room will be circulated amongst all attendee's in advance of the event. A selection will need to be made by 15th January at the latest.

lördag 26 december 2020 till söndag 27 december 2020, Turkey

Anatolia 5th International Congress On Applied Sciences/ Anatolia 5th International Social Sciences Congress

Tis congress will be held in two ways, Face to Face and Online.

International Social Sciences Congress Submission Subjects

  • Economy
  • Business
  • Administrative Sciences
  • Sociology
  • psychology
  • Literature
  • History
  • Religious Studies
  • Fine Arts
  • All fields of Social Sciences

International Applied Sciences Congress Submission Subjects

onsdag 16 december 2020, Croatia

Konferencija Zajedno smo jači u povodu završetka provedbe programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti

Online konferencija "Zajedno smo jači" posvećena završetku programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti održat će se 16. prosinca 2020. od 10 do 13 sati. Svrha je konferencije podizanje svijesti o programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, predstavljanje rezultata i utjecaja programa od početka njegove provedbe u Republici Hrvatskoj 2014. do danas, ali i nadahnuće potencijalnih korisnika za sudjelovanje u budućoj generaciji programa na području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

onsdag 16 december 2020, Croatia

Konferencija Zajedno smo jači u povodu završetka provedbe programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti

Online konferencija "Zajedno smo jači" posvećena završetku programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti održat će se 16. prosinca 2020. od 10 do 13 sati. Svrha je konferencije podizanje svijesti o programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, predstavljanje rezultata i utjecaja programa od početka njegove provedbe u Republici Hrvatskoj 2014. do danas, ali i nadahnuće potencijalnih korisnika za sudjelovanje u budućoj generaciji programa na području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

tisdag 16 februari 2021

Convocatorias europeas abiertas de la Junta de Andalucía. Boletín nº 5

Como ya dijimos en la publicación de septiembre de 2020, La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas tiene como algunas de sus misiones principales, realizar el seguimiento del proceso normativo de la Unión Europea con incidencia en los intereses de Andalucía, apoyar los intereses socioeconómicos, sectoriales y profesionales de nuestra Comunidad y colaborar en la promoción exterior de la Comunidad Autónoma.

torsdag 10 december 2020 till fredag 11 december 2020

More Bildung for Adult Education - Towards a holistic understanding of ALE (adult learning and education) in the 21st Century

 

 

Stakeholder meeting "More Bildung for Adult Education - Towards a holistic understanding of ALE (adult learning and education) in the 21st Century"

Inga resultat hittades

Resurser

| 29 oktober 2020
| av EPALE NSS Sverige

På ENCELL, Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande kan du läsa om en av årets två vinnande uppsatser.

Uppsatsen har skrivits av studenter inom VAL inom ramen för lärarutbildningen på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

De två studenterna Mina Aharbil Persson och Lina Banyameen har intervjuat åtta SFI-studerande om modersmålets roll i andraspråksinlärning.

Nedan hittar du länk till ENCELLs artikel samt uppsatsen "Modersmålets roll i andraspråksinlärning. En kvalitativ studie om åtta SFI-elevers perspektiv"

Resurser

| 28 september 2020
| av EPALE NSS Sverige

Ann-Kristin Boström är skribent på EPALE och ingår i forskarmiljön på ENCELL - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande på Jönköpings Univeristet.

Den 28 augusti 2020 höll forskaren Ann-Kristin Boström sin docentföreläsning, med titeln "Lifelong learning, intergenerational learning and wellbeing".

Den finns nu att ta del av på Youtube, se länken.

Ann-Kristin Boströms docentföreläsning " Lifelong learning, intergenerational learning and wellbeing"

Resurser

| 11 mars 2020
| av EPALE NSS Sverige

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har publicerat en skrift om unga vuxna med högfungerande autism.

Författarna Martin Hugo och Joel Hedegaard har baserat sin forskning på intervjuer med målgruppen.

Fokuset ligger på hur man kan anpassa utbildningen till denna målgrupp som ofta har en skolgång bakom sig med misslyckanden.

Rapporten finns att ladda ner gratis på SPSMs hemsida.

Resurser

| 20 december 2019
| av EPALE NSS Sverige

Nya grepp för utbildningssamverkan framåt

På vilka sätt kan vi lära oss av samverkanssatsningar som görs mellan högskola och det omgivande samhället? Cecilia Bjursell ENCELL har tillsammans med Anna-Carin Ramsten på Vinnova tittat på hur forskning, utbildning och innovation nu tar plats i samverkan, något som de beskriver i rapporten Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande.

Resurser

| 14 november 2019
| av EPALE NSS Sverige

Hösten 2015 hade Sverige den största invandringen sedan andra världskriget. Många människor sökte skydd från krig, förföljelse och mänskligt lidande. Välfärdssystemet sattes under press. Det civila samhället mobiliserades runtom i landet till stöd för de nyanlända. Regeringen satsade stora riktade resurser till studieförbunden, som gavs i uppdrag att erbjuda asylsökande en introduktion till det svenska språket och det svenska samhället. I augusti 2019 presenterades en ny forskningsrapport med just fokus på denna verksamhet.