chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Personer med funktionsvariation

Blogg

| 10 augusti 2020
| av EPALE NSS Sverige

Vad har elever med intellektuella funktionsvariationer för mål med sina vuxenstudier?

Nästan alla som har bott i Sverige har gått i skolan, fått betyg från grundskolan och fortsatt till gymnasiet och tagit studenten. Kommunal vuxenutbildning för särskolans elever " Särskild utbildning för vuxna" har oftast ett annat syfte än komplettera bristfälliga slutbetyg från grundsärskolan. Har de personer som söker yrkesutbildning har ett tydligare mål än andra sökande ?

Blogg

| 6 maj 2020
| av Pirkko Silo

Vad hände när all undervisning blev på distans för vuxna elever med intellektuella funktionsvariationer på grund av ett virus? Det är inte över i dagsläget men någonting kunde märkas redan under de första veckorna. Specialpedagogiskt arbete i vardagen handlar om att från den specialpedagogiska verktygslådan hitta bra metoder och hjälpmedel och anpassa undervisningen med hjälp av dem för varje individ. Anpassning av studiernas organisering är också nödvändigt. Allt detta kan göras i skollokalen.

Blogg

| 6 maj 2020
| av Goran Jordanoski

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar (t.ex. inlärningssvårigheter) möter fortfarande hinder som deltar i utbildningsprogram och arbetsmarknaden. Projektet COOCOU tillhandahåller olika hjälpmedel för rådgivningsprocessen specifikt inriktad på behoven hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Blogg

| 29 januari 2020
| av Christina Njie ...

UDL - Universal Design for Learning- är ett sätt att utgå ifrån där lärare tänker på hur de kan tillgängliggöra sin undervisning i och utanför klassrummet. Genom att titta på sin egen undervisning med tillgängliggörande i fokus börjar läraren fundera över:

-Vilka barriärer finns i lärmiljön och lektionsupplägg som skulle kunna hindra elever från att uppnå uppsatta mål?

-Vilka mål skall mina elever nå, varför och hur skall de motiveras? 

Blogg

| 22 januari 2020
| av Christina Njie ...

För elever med inlärningssvårigheter har barn och ungdomstiden skolgång varit anpassad på många sätt. Oavsett om skoltiden har tillbringats i en klass i särskola med andra elever med intellektuella funktionsvariationer eller om man gått i en klass i grundskola med specialpedagogiskt stöd, så har vissa elever inte fått möjligheten att utifrån sina egna förutsättningar testa var gränserna för ens intellektuella kapacitet går.

Blogg

| 1 december 2019
| av Anya Feltreuter
Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla. Speciellt anpassade tjänster och material ska finnas tillgängliga för personer som av någon anledning inte kan utnyttja det ordinarie utbudet, exempelvis människor som tillhör en språklig minoritet, har funktionsnedsättningar eller vistas på sjukhus eller inom kriminalvården. Kravet på tillgänglighet fastslås i IFLAs/Unescos folkbiblioteksmanifest. Men hur kan vi anpassa våra tjänster för att nå ut till de vi inte redan når ut till? Och hur marknadsför vi dem på bästa sätt? Detta var temat för en bibliotekskonferens i Panevėžys, Litauen, i oktober 2019.

Blogg

| 18 oktober 2019
| av EPALE NSS Sverige

EPALE har varit på Värmdö Kommun och lyssnat på Kerstin Gatu när hon berättar om sina kurser i digital delaktighet för personer med måttlig utvecklingsstörning på Mora folkhögskola. Kerstin Gatu driver nu en fortsättningskurs "Digijag" som bygger på kursen "Anpassad IT-vägen till digital delaktighet". Båda kurserna har fått medel från allmänna arvsfonden.

Blogg

| 15 oktober 2019
| av Christina Njie ...

Vuxna personer med inlärningssvårigheter av olika slag har, precis som alla andra, sina egna preferenser och strategier för att lyckas i sitt lärande. Lärandet innebär dock väsentligt större utmaningar om man har en funktionsvariation, vilken medför att det finns en svårighet att ta in ny info, bearbeta och förankra densamma och sedan kunna använda den. Det kan också finnas en minnesproblematik kopplad till funktionsvariationen. Läraren fungerar här som en möjlig-görare för att öka elevens KASAM (Känsla Av Sammanhang) och känsla av att vara en kunnig medborgare. 

Nyheter

| 9 oktober 2020
| av EPALE NSS Sverige

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att stödja kommunerna i deras skyldighet att erbjuda komvux som särskild utbildning. Skolverket ska bland annat ta fram sammanhållna yrkesutbildningar, så kallade yrkespaket. Skolverket ska också överväga om det finns behov av yrkespaket som kan användas inom gymnasiesärskolan.

Nyheter

| 3 december 2018
| av Sabrina Somersaari

Du! Just Du! Skriv ett blogginlägg om volontärarbete nu på EPALE. Skrivkampanjen ”Volontärtjänstens röst”  anordnad av EPALE Finland syftar till att uppmuntra vuxna att presentera volontärverksamhet och att lyfta fram de uppgifter, färdigheter och know-how som uppnåtts genom det.

Nyheter

| 9 oktober 2018
| av Johanni LARJANKO

Den färska rapporten Education at a glance 2018 (som publiceras av OECD) visar att utbildningsnivån över lag höjts rejält under de senaste årtiondena, men att höjningen inte är lika för alla i samhället. Detta gäller också Finland där rapporten visar att föräldrars utbildningsnivå fortfarande i hög grad påverkar individens utbildningsstig.

De som förlorar

Nyheter

| 24 september 2018
| av EPALE NSS Sverige

Nu har du möjlighet att delta på ett kontaktseminarium inom Erasmus+ som vänder sig till dig som arbetar med vuxnas lärande och särskilt med inriktning mot vuxna med begränsade möjligheter. Seminariet äger rum i Luxemburg City, Luxemburg från den 21 till och med den 23 november 2018. Du anmäler dig på UHRs webbplats utbyten.se senast den 1 november. Totalt två platser är reserverade för svenska deltagare.

Nyheter

| 5 juni 2018
| av Sara Bref

Alla partier pratar om vikten av att vi lär oss och utbildar oss hela livet. Arbetsmarknaden i dag kräver att man kan komplettera sin utbildning under resans gång, eller helt byta spår. Men hur ska vi nå dit? Vi frågade elva personer verksamma inom livslångt lärande, vuxenutbildning och kompetensutveckling.

 

Läs hela artikeln.

tisdag 27 oktober 2020, Sweden

Tillgänglighet enligt Funktionsrättskonventionen

Boka dagen om du vill fördjupa dig i vad tillgänglighet är enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN har tagit fram en allmän kommentar 2 för att förklara vad artikel 9 om tillgänglighet innebär. FN förklarar också hur universell utformning ska förstås och tillämpas.

Webbinariet arrangeras av Funktionsrätt Sverige och projektet Rätt från början i samarbete med Independent Living Institute

fredag 9 april 2021 till fredag 7 maj 2021, Ireland

AHEAD Conference: Reconnection 2021. Call for Papers open!

AHEAD's annual conference focussed on topics of inclusive practice and universal desing in Further Education, Training, and Higher Education will take place next year. AHEAD is now looking for contributions for this online event which will take place over 5 weeks between 9th April- 7th May 2021.

Title of AHEAD Conference 2021: Reconnection: Placing Inclusion at the heart of online learning and support.

fredag 23 oktober 2020, Estonia

Erivajadustega õppija klassiruumis. Täiskasvanute koolitaja meistriklass

Koolitus: Erivajadustega õppija klassiruumis. Täiskasvanute koolitaja meistriklass 

Koolitajad ja koolitusjuhid analüüsivad õpperühma õpi- ja erivajadusi

Sihtgrupp: koolitusjuhid, personalijuhid, täiskasvanute koolitajad

Kursuse sisu:

onsdag 23 september 2020, United Kingdom

The benefits of accessibility for libraries in the digital world

CILIP

Libraries and information services sit at the heart of our communities, but some users cannot fully access their library and information service's offerings. This free webinar will examine the rationale for library and information services to address accessibility. It will include an explanation of the tangible and intangible benefits, the risks of not addressing accessibility adequately, and an outline of the current landscape.

måndag 13 juli 2020 till onsdag 30 september 2020, Greece

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020)

Διαδικτυακά Σεμινάρια Επιμόρφωσης με Βιντεομαθήματα
- Δωρεάν Παρακολούθηση - 

Έναρξη μαθημάτων: 13 Ιουλίου 2020
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 1 Ιουλίου 2020 
On-line εγγραφές στην πλατφόρμα: 
www.coursity.gr

måndag 23 november 2020 till onsdag 25 november 2020, United Kingdom

World Congress on Special Needs Education (WCSNE-2020)

The WCSNE is dedicated to the advancement of the theory and practices in special needs education. The COVID-19 has put constraints on our daily life and there is ongoing travel concern in relation to the current pandemic. For this reason, the WCSNE-2020 will be held online. Registration fees are reduced to accommodate this new platform.

Inga resultat hittades

Resurser

| 23 april 2020
| av EPALE NSS Sverige

När undervisningen bedrivs på distans behövs nya och flexibla arbetsmetoder i undervisningen. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM:s tipsar om vad du ska tänka på när undervisningen sker på distans. Vad ska man till exempel tänka på när man anordnar möten för personer med en hörselnedsättning?

Resurser

| 11 mars 2020
| av EPALE NSS Sverige

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har publicerat en skrift om unga vuxna med högfungerande autism.

Författarna Martin Hugo och Joel Hedegaard har baserat sin forskning på intervjuer med målgruppen.

Fokuset ligger på hur man kan anpassa utbildningen till denna målgrupp som ofta har en skolgång bakom sig med misslyckanden.

Rapporten finns att ladda ner gratis på SPSMs hemsida.

Resurser

| 3 maj 2019
| av Linda JUNTUNEN
Denna översikt över vuxna romers utbildningsbakgrund är en av åtgärderna i det politiska programmet för romer. Syftet med översikten är att beskriva hurdan utbildningshistoria den vuxna romska befolkningen i Finland har, hur romerna förhåller sig till utbildning och vilka deras utbildningsbehov är. 

Resurser

| 5 april 2019
| av EPALE NSS Sverige

Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik har genomfört ett projekt som heter Studielänken. Projektet riktade sig till elever med många olika typer av funktionsvariationer. Målet med projektet var bland annat att öka tillgängligheten till studier, skapa en mer inkluderande lärmiljö, öka antalet som fullföljer studierna samt skapa bättre rutiner för samverkan.

Projektet har genomförts med bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, särskilda insatser på skolområde, SIS-medel

Resurser

| 9 oktober 2017
| av EPALE NSS Sverige

SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram en skrift om olika stödinsatser, vem som har ansvar för dem och vilka tillgänglighetslösningar som kan öka möjligheterna för vuxna med funktionsnedsättning att studera. Skriftens huvudbudskap är att möjligheter till utbildning ska finnas för alla.

Skriften vänder sig främst till anordnare av utbildning för vuxna, politiker, skolledare, lärare och studievägledare.
 

Resurser

| 9 oktober 2017
| av EPALE NSS Sverige

Myndigheten för yrkeshögskolan informerar på sin webbplats om tolkutbildningar.

Folkhögskolan och studieförbunden utbildar tolkar för döva, hörselskadade och för personer som inte behärskar svenska. Det finns både grundutbildningar för att bli tolk och kortare vidareutbildningar inom olika specialområden. Främst utbildas teckenspråkstolkar, kontakttolkar och skrivtolkar.

Resurser

| 9 maj 2017
| av EPALE NSS Sverige

Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva. Pictogram kan användas för att kommunicera och som minnesstöd och finns på 18 olika språk. Varje bild står för ett ord eller ett begrepp. Specialpedagogiska Skolmyndigheten tar fram nya bilder fyra gånger per år. I Picto online finns cirka 2000 bilder. Specialpedagogiska skolmyndigheten har sammanfattat information om Pictogram i en broshyr.

Resurser

| 4 oktober 2016
| av Helena Wallinder

På Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM kan du kostnadsfritt ladda ner skriften ”Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läsa- och skrivsvårigheter." Skriften vänder sig till personal inom vuxenutbildning; skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare, politiker och andra som är intresserade av att utforma en tillgänglig studiesituation. Den bidrar med information om hur läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi kan yttra sig och berättar om pedagogiskt stöd.