chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Politik och finansiering på nationell nivå

Blogg

| 28 augusti 2020
| av EPALE NSS Sverige

Svante Sandell har lång erfarenhet av att arbeta med det livslånga lärandet och valideringsfrågor har gått som en röd tråd genom stora delar av hans yrkesliv. Svante har tidigare arbetat både som lärare på Komvux och som rektor. Han har arbetat som undervisningsråd på Skolverket och som NVL-koordinator i fyra år. Idag arbetar han på Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH. Det svenska EPALE-teamet ringde upp EPALE-ambassadören Svante Sandell för att få veta mer om hans arbete och hur han arbetar med valideringsfrågor.

Blogg

| 13 mars 2019
| av Linda JUNTUNEN

Det är viktigt att människor deltar i samhällsdebatten och är aktiva i sina gemenskaper. Detta främjar social samhörighet och demokratiska grundvärderingar såväl på individnivå som även i större utsträckning i samhället. Målet för folkbildning är att öka sådan aktivitet. Därmed innebär folkbildning framför allt att man ökar medvetenheten om var och ens egna rättigheter och möjligheter samt sätt att påverka.

Blogg

| 20 maj 2018
| av Hans Melén

Under förra året fattade regeringen beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande målet är att Sverige och medborgarna ska bli bäst i världen på att tillvarata de möjligheter som digitalisering innebär, en intention som är glädjande men kanske inte alldeles enkel att förverkliga. Eftersom vuxenutbildningens förutsättningar och utmaningar i flera avseenden skiljer sig från övriga skolformer finns det anledning att reflektera över hur strategin påverkar vår vardag och vilka särskilda problemområden som finns.

Blogg

| 7 maj 2018
| av Kent Wallén

Skolinspektionen i Sverige har granskat ”hur vuxenutbildningen i svenska för invandrare främjar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk” Granskningen redovisas i rapporten ” Undervisning i svenska för invandrare/400–2016:699) och publicerades i april 2018.

Blogg

| 31 oktober 2017
| av Erica Sahlin

Digital kompetens 

Månadens vuxenblogg handlar om lärplattformar och om att det kommit en ny läroplan för vuxenutbildningen, med tonvikt på vuxnas behov av färdigheter inom digitalisering.

Om lärplattformar och hur de kan användas i vuxenutbildningen

Att sätta sig på skolbänken som vuxen kan vara en stor utmaning för många. Det kanske var mer än trettio år sedan man sist var i kontakt med skolans värld. Mot den bakgrunden kan kraven som möter en nybliven vuxenstuderande vara mer eller mindre utmanande.

Blogg

| 19 oktober 2017
| av Therese Wallqvister

Sverige har en generellt sett välutbildad befolkning, men trots det problem med att näringslivet inte hittar den kompetens det behöver. Förändringstakten är hög och vårt arbetsliv kräver allt större flexibilitet av utbildningssystemet. Hur kan utbildningssystemet ge fler chansen att utbilda om sig, till yrken som näringslivet har behov av? Tillväxtverket har gjort en genomgång av utbildningssystemet utifrån detta perspektiv och kommer med förslag på lösningar.

Nyheter

| 19 november 2020
| av EPALE NSS Sverige

Flera förändringar som gäller komvux införs under perioden 2020–2022. På Skolverkets webbplats beskrivs de största förändringarna.

Förändringarna kan delas in i två delar:
•    Komvux för stärkt kompetensförsörjning
•    Förändringar i ämnes- och kursplaner på gymnasial nivå

Läs mer på Skolverkets webbplats.

Nyheter

| 9 oktober 2020
| av EPALE NSS Sverige

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att stödja kommunerna i deras skyldighet att erbjuda komvux som särskild utbildning. Skolverket ska bland annat ta fram sammanhållna yrkesutbildningar, så kallade yrkespaket. Skolverket ska också överväga om det finns behov av yrkespaket som kan användas inom gymnasiesärskolan.

Nyheter

| 2 oktober 2020
| av EPALE NSS Sverige

Ungefär var tredje inskriven arbetslös saknar idag gymnasieutbildning, samtidigt som det finns brist på utbildad personal inom många yrken. Nu har regeringen beslutat att öka övergångarna från arbetslöshet till reguljär utbildning och utbildning inom folkhögskolan. Regeringen har också beslutat att utvidga möjligheterna för arbetssökande att studera i upp till ett år med bibehållen ekonomisk ersättning när det är motiverat för att kunna få ett jobb. Regeringens beslut bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Nyheter

| 18 september 2020
| av EPALE NSS Sverige

Regeringen föreslår nu en utökad satsning för fler lärcentrum i hela landet. Satsningen betyder ytterligare 40 miljoner kronor för 2021. För att ytterligare öka utbildningsmöjligheterna föreslås en satsning med 15 miljoner kronor nästa år för ökad kvalitet i distansutbildning och stärkt stöd till studieovana personer som studerar på distans.

Nyheter

| 30 juni 2020
| av EPALE NSS Sverige

Regeringen har beslutat om en förändring i förordningen om statsbidrag för lärcentrum. Nu blir det tydligare att lärcentrum är en plattform för flera olika utbildningsformer, till exempel universitet och högskola, yrkeshögskola samt kommunal vuxenutbildning (komvux). I och med att det blir tydligare att verksamheten riktar sig till olika utbildningsformer kan mötesplatsen lärcentrum också fungera rekryterande.

Nyheter

| 25 juni 2020
| av EPALE NSS Sverige

Regeringen har beslutat om en ny förordning om extra statsbidrag för regionalt yrkesvux. Därmed är det klart att staten finansierar alla platser inom regionalt yrkesvux under hela 2020. Som en konsekvens av covid-19-pandemin har arbetslösheten ökat markant i Sverige under våren. För att möta det stora behov av utbildning som har uppstått vill regeringen ge kommunerna möjlighet att ordna så många utbildningsplatser som möjligt inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Nyheter

| 18 juni 2020
| av EPALE NSS Sverige

Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar för barn, elever, studerande och personal i skolväsendet och i yrkeshögskolan. För att inhämta kunskap om resultaten av regeringens och olika myndigheters beslut och insatser får Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) nu i uppdrag att följa upp konsekvenserna.

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se

Nyheter

| 17 juni 2020
| av EPALE NSS Sverige

Skolverket skriver att totalt 387 000 elever studerar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på grundläggande och gymnasial nivå samt i svenska för invandrare (sfi). Antalet elever inom komvux har stadigt ökat under den senaste tioårsperioden. Antalet elever som huvudsakligen läser på grundläggande nivå har nästan dubblerats (från 33 500 elever 2010 till 60 700 elever 2019).

Nyheter

| 8 juni 2020
| av Jenni WESTÖ

Kunskaper som behövs i arbetslivet samlas inte bara i det formella utbildningssystemet, utan också på arbetsplatser och i hobbyer. Det är viktigt att identifiera kunnandet för att den nuvarande kompetensen ska kunna utnyttjas effektivare på arbetsmarknaden och för att arbetsplatserna och arbetstagarna ska mötas också i framtiden.

Nyheter

| 5 maj 2020
| av EPALE NSS Sverige

Universitets- och högskolerådet (UHR) söker nu externa bedömare som vill ingå i UHR:s bedömarpool mellan 2021–2024. Uppdraget innebär att, utifrån fastställda kriterier, bedöma kvaliteten på ansökningar och slutrapporter inom bland annat programmen Nordplus Junior, Linnaeus-Palme, Atlas och Erasmus+ (som innehåller flera olika delprogram för vuxenutbildning, högre utbildning, yrkesutbildning och skola).

torsdag 18 mars 2021 till fredag 19 mars 2021, Europe

New Perspectives in Science Education Virtual Conference

The Conference brings together teachers, researchers, practitioners and project managers from all over the world to share findings, expertise and experience about innovative teaching and learning methodologies, through syhcnronous live presentations, asynchronous and poster presentations.

We will deliver a full 2 days programme of inspiring sessions in the framework of a highly interactive virtual conference experience. We will provide enhanced digital contents that will give participants greater access to learning, sharing and networking.

tisdag 1 december 2020, France

Webinar sur le thème : "Développer de nouvelles compétences pour rebondir"

En cette période historique de mutation économique, entreprises et indépendants doivent développer de nouvelles compétences pour se renouveler, innover, diversifier et adapter leurs activités.

Comment réussir cette transformation ? En formant et en sécurisant son parcours et celui de ses équipes face à la crise.

onsdag 25 november 2020, Scotland

Community Learning Development COVID-19 recovery guidance webinar for adult learning

This new webinar series is focussed on the recently updated Scottish Government's COVID-19 recovery guidance for Community Learning and Development, and other relevant guidance and third sector advice on restarting safely. This webinar will be of most interest to adult learning managers and adult learning practitioners in the public, and third sector planning the recovery of adult learning services, or adjusting recovery plans in light of ongoing changes in local circumstances.

torsdag 19 november 2020, Finland

Jatkuvan oppimisen uudistus: sidosryhmäseminaari

Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää torstaina 19.11. sidosryhmäseminaarin jatkuvan oppimisen uudistuksesta. Verkossa järjestettävässä tilaisuudessa keskustellaan jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteista ja linjausehdotuksista, joiden valmisteluun myös sidosryhmien ja alan toimijoiden toivotaan osallistuvan. Jatkuvan oppimisen linjaukset ja uudistuksen etenemissuunnitelma on määrä julkistaa joulukuussa.

tisdag 17 november 2020 till onsdag 18 november 2020, Slovenia

Letni posvet o izobraževanju odraslih 2020

Vabimo vas na Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) 2020, ki bo 17. in 18. novembra. Prvič v zgodovini teh dogodkov se bomo srečali le prek spleta. Kljub temu se bomo s skupnimi močmi zavzemali za pristno, bogato in v prihodnost zazrto srečanje.

tisdag 5 oktober 2021

Efficient & Effective Project Management for EU funded Projects – online

The ‘Efficient & effective Project Management for EU funded projects’ (PMEU) is a masterclass course that equips all those involved in the management/coordination as well as all those responsible for the technical and financial progress on behalf of their institutions with the required knowledge and expertise in dealing in an efficient & effective manner with the management of EU funded projects.

onsdag 4 november 2020, Bulgaria

Синдикатът на българските учители ще проведе ключово национално събитие за професионалното образование

Синдикатът на българските учители съвместно с фондация „Конрад Аденауер“ организира национална конференция на тема: Професионалното образование – втори шанс за отпадналите и преждевременно напусналите образователната система.

Събитието ще се проведе на 4 ноември 2020 г. от 11.00 ч. в зала „Васил Левски“ в хотел HAYAT.

Inga resultat hittades

Resurser

| 4 november 2020
| av EPALE NSS Sverige

Huvudmännen uppger att fler söker till komvux jämfört med förra hösten och att distansundervisningen har ökat. Samtidigt kan det arbetsplatsförlagda lärandet som sköts upp under våren i hög grad genomföras under hösten istället. Det är några av slutsatserna i den senaste lägesbilden av situationen i komvux under coronapandemin.

Resurser

| 11 mars 2020
| av Lauramaija HURME

Undervisnings- och kulturministeriet i Finland utsåg den 6 februari 2019 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att dels utreda hur man kunde använda sig av en kompetensbaserad beskrivning av utbildning inom det fria bildningsarbetet samt lägga fram ett förslag till en modell för detta slags beskrivningar och för en gemensam enhet som anger utbildningens omfattning. Därtill skulle arbetsgruppen presentera förslag till fortsatt beredning.

Resurser

| 5 juni 2019
| av EPALE NSS Sverige

Europeiska kommissionen har publicerat en ny sammanfattande rapport om nationell politik och system för vuxenutbildning i hela EU-28. Dokumentet samlar resultaten från en uppsättning landrapporter uppdaterade 2017.

Resurser

| 5 april 2019
| av EPALE NSS Sverige

Demokratin får aldrig tas för given. Trots att demokratin står sig stark i Sverige finns det flera hot som vi idag måste ta på stort allvar.

Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati (Ku 2018:02) har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati.

Resurser

| 15 november 2018
| av EPALE NSS Sverige

Skolverket har genomfört en studie som utgår från drygt 7 000 elever som läsåret 2014/15 slutförde gymnasieskolan med ett studiebevis nära examen. Skolverket har undersökt hur många av dessa elever som övergått till komvux inom 18 månader, vilka kurser de läst samt i vilken utsträckning eleverna tagit examen i komvux.

Resurser

| 23 oktober 2018
| av EPALE NSS Sverige

Skolverkets rapport "Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet " lyfter fram några viktiga områden för yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft (t.ex. vikten av samverkan, vägledning, rekrytering av lärare samt studiemöjligheter för nyanlända). Rapporten ger en lägesbeskrivning och en översikt av de insatser och uppdrag inom yrkesutbildningsområdet som Skolverket arbetat med de senaste två åren. Rapporten innehåller också bedömningar av vad som behövs för att främja den fortsatta utvecklingen av yrkesutbildningarna.