chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

 
 

Mätning av effekter

Av de drygt 70 000 elever som avslutade komvux på gymnasial nivå 2014 hade:

  • 40 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden året efter

  • 27 procent en svag eller osäker ställning

  • 7 procent studerade vidare

  • 7 procent studerade annat (ej komvux).

  • 9 procent klassificerades som att de varken arbetade eller studerade.

Onsdagen den 21 november 2018 anordnades ett expertseminarium om den vuxna befolkningens färdigheter. Under seminariet presenterades bland annat resultaten från det OECD-initierade programmet PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Resultaten diskuterades med ett särskilt fokus på analyser som genomförts inom ramen för det nordiska samarbetet.

Läs mer på Regeringskansliets webbplats

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolan har Yrkeshögskolan nått sitt bästa resultat hittills. Enligt en ny rapport har 93 procent av de som examinerades 2016 fått jobb ett år senare. Den största ökningen står utbildningsområdet data/it och teknik och tillverkning för.  

Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolan.

 

Kammarkollegiet ska senast den 30 juni 2017 betala ut 21 006 euro till OECD utan rekvisition med referensen ”PIAAC 2017” för det svenska deltagandet i OECD:s internationella undersökning av vuxnas färdigheter (Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC) under 2017.

Ta del av regeringsuppdraget på regeringen.se

Skolforskningsinstitutet bjöd i slutet av januari in forskare, rektorer och lärare för att diskutera utmaningarna inom vuxenutbildningen. Dessa utmaningar kan t.ex. handla om kontinuerlig antagning och heterogena elevgrupper. Under mötet lyfte även mötesdeltagarna frågor rörande bland annat lärares återkoppling till sina elever, studiehandledares roll i klassrummet och digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Deltagarna efterfrågade både sammanställningar av befintlig forskning och nya forskningsstudier som speglar den verklighet som råder just nu.

Den 25 september ägde en nordisk konferens rum i Stockholm med titeln ”Nordisk konferens om inklusion – hur stärker vi samverkan med civilsamhället?”. Den vände sig till chefer inom offentlig sektor och inom civilsamhället. På talarlistan stod bland annat flera forskare. Representanter från de olika sektorerna berättade också om sina erfarenheter.
lördag 7 december 2019 till torsdag 12 december 2019, Spain

El Ministerio de Educación y FP en la COP25

Con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25), el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha organizado varios eventos dirigidos a concienciar de la importancia que supone cuidar el planeta en el que vivimos, y cómo desde la educación podemos construir una percepción más realista de los riesgos climáticos y comprender mejor nuestras vulnerabilidades. Solo desde la educación podemos generar el profundo cambio cultural y social que propicie la configuración de un modelo de desarrollo sostenible.

fredag 13 december 2019, Finland

Väitöstilaisuus: Etnografinen tutkimus kansalaisopiston yhteisöteatterihankkeista sosiaalisen pääoman vahvistajina

Järvilakeuden kansalaisopiston rehtori Leea Kedon kasvatustieteen väitöskirja ”Eihän ne ihmisiä kummempia oo. Etnografinen tutkimus kansalaisopiston yhteisöteatterihankkeista sosiaalisen pääoman vahvistajina" tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa (Kokkolan yliopistokeskus) perjantaina 13.12. klo 12 alkaen.

Kedon väitöstutkimus osoittaa, että Järvilakeuden kansalaisopistossa toteutetut yhteisöteatterihankkeet lisäsivät alueellista yhteistoimintaa ja luottamusta, kun väki liikkui yli kunta- ja murrerajojen.

torsdag 12 mars 2020 till fredag 6 november 2020, Germany

Visualisierung Plus - In 10 Tagen zum Visualisierungsprofi (Zertifikatslehrgang)

Unser Gehirn liebt Bilder. Sie wecken Interesse und damit Gefühle beim Betrachter. Die Verknüpfung von Bildern und Gefühlen im Lernprozess ist genial, denn sie lässt sich für einen nachhaltigen Lernerfolg nutzen. Lernen Sie jetzt in nur zehn Tagen, Visualisierung zur Vermittlung von Inhalten einzusetzen.

torsdag 14 november 2019, Austria

Webinar zu KA1 Mobilität in der Erwachsenenbildung inkl. Neuerungen 2020

Workshops, Seminare und Konferenzen sind nur einige Beispiele für Weiterbildungen, die Leiter/innen und Mitarbeiter/innen von EB-Einrichtungen unternehmen können. Mit Erasmus+ können Sie auch ein Job Shadowing an einer anderen Einrichtung in Europa machen und sich intensiv austauschen. Auch wenn Sie selbst von anderen Organisationen eingeladen sind einen Workshop zu halten, können Sie dies mit Erasmus+ tun!

In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie einfach die erfolgreiche Antragstellung ist!

fredag 25 oktober 2019 till lördag 26 oktober 2019, Latvia

"Climathon Cēsis 2019" 24h hakatons

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiālē 25.oktobrī notiks starptautisks klimata pārmaiņu mazināšanai veltīts hakatons, kura dalībniekiem diennakts laikā būs jārada inovatīvas tīmekļa, mobilās vai virtuālās realitātes lietotnes, kas palīdz novērtēt pilsētas attīstības ietekmi uz ekosistēmu un tās pakalpojumiem.
torsdag 12 december 2019 till söndag 15 december 2019, Poland

Trainers' Meeting Warsaw

Trainers Meeting Warsaw

We are launching a new form of events focusing on advanced trainers and facilitators development! Each month, a Trainers' Meeting will be happening in different cities across Europe. Winter season starts with Amsterdam and will continue through Vilnius, Warsaw, Madrid and Dublin.

onsdag 13 november 2019 till torsdag 14 november 2019, Czech Republic

Evaluační minimum

Dvoudenní cyklus certifikovaného školení „Evaluační minimum“ se skládá z kurzů Úvod do evaluací a Plánovaní a realizace evaluací (oba jednodenní kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra). Cyklus představuje úvod do evaluační problematiky a je vhodný jako odrazový můstek pro další evaluační vzdělávání.

Nya grepp för utbildningssamverkan framåt

På vilka sätt kan vi lära oss av samverkanssatsningar som görs mellan högskola och det omgivande samhället? Cecilia Bjursell ENCELL har tillsammans med Anna-Carin Ramsten på Vinnova tittat på hur forskning, utbildning och innovation nu tar plats i samverkan, något som de beskriver i rapporten Innovativ utbildningssamverkan för livslångt lärande.

Ur förordet till rapporten: Vuxenutbildningen fyller flera viktiga funktioner i det svenska utbildningssystemet. Den ska ge elever med oavslutad skolgång en andra chans. Den ska förbereda eleverna på ett liv som medborgare och den har en arbetsmarknadsförberedande funktion, inte minst vad gäller nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Sverige har ett relativt omfattande system för vuxenutbildning och antalet elever inom den här typen av utbildning är till exempel större än inom gymnasieskolan.

Europeiska kommissionen har publicerat en ny sammanfattande rapport om nationell politik och system för vuxenutbildning i hela EU-28. Dokumentet samlar resultaten från en uppsättning landrapporter uppdaterade 2017.

Demokratin får aldrig tas för given. Trots att demokratin står sig stark i Sverige finns det flera hot som vi idag måste ta på stort allvar.

Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati (Ku 2018:02) har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati.

Den 13 februari i år släppte OECD rapporten Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems. I rapporten ger OECD en bild av hur väl organisationens medlemsländer är rustade för framtiden när det gäller vuxenutbildning. Bland annat visar rapporten att många länder har stora utmaningar framför sig när det kommer till kunskap på arbetsmarknaden, men samtidigt har system för vuxenutbildning som inte kan möta dessa utmaningar.

Skolverket har genomfört en studie som utgår från drygt 7 000 elever som läsåret 2014/15 slutförde gymnasieskolan med ett studiebevis nära examen. Skolverket har undersökt hur många av dessa elever som övergått till komvux inom 18 månader, vilka kurser de läst samt i vilken utsträckning eleverna tagit examen i komvux.

I denna rapport undersöker professorerna Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt samt Fil Dr Nedžad Mešić och Docent Sofia Nyström vid Linköpings universitet ABFs arbete med asylsökande genom att studera ABF-avdelningarna i två län. ABF vill genom forskning synliggöra vad som sker i folkbildningsverksamhet och studera det fria och frivilliga informella lärandets effekter. I detta fall för asylsökande i mötet med det nya landet.

Utbildningen vid folkhögskolan bedrivs inom ett brett spektrum av olika områden och nivåer, från korta sommarkurser på specialområden, till långa kurser på eftergymnasial nivå. Särskild lång kurs inom folkhögskolan har varken ett lagstadgat syfte att kompetensförsörja arbetsmarknaden eller att förbereda för högre konstnärliga studier. Kursernas kvalitet ska därför inte bedömas utifrån deras utfall i termer av etablering på arbetsmarknaden och övergång till högre studier.

Inga resultat hittades