chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

 
 

Studerandestöd

Regeringen presenterade, i början av juni 2016, ett förslag om ett rekryterande studiestöd för arbetslösa utan gymnasiekompetens. Syftet med studiestartsstödet är att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa, i åldern 25-56 år, med stort utbildningsbehov och därmed stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har lanserat ett webbaserat studiepaket som vänder sig till utbildningsverksamheter för vuxna. Studiepaketet är en av myndighetens största satsningar någonsin på vuxenutbildning.

 

Under de senaste åren har sociala medier blivit allt vanligare vid yrkesvägledning och för många yrkesvägledare har det blivit ett inslag i det dagliga arbetet. Yrkeskåren är dock osäkra på hur man ska använda sig av sociala medier på ett effektivt sätt i i arbetet och kommunikationen.

EPALE Sverige besökte Kalmar i juni. Ett av besöken gjorde vi på Kunskapsnavet. Kunskapsnavet är ett centrum för vuxnas lärande, ett samarbete mellan kommunerna Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Så här skriver de själva om sin verksamhet: Kunskapsnavet finns för dig som söker förändring inom utbildning och arbetsliv. Hos oss får du information om olika utbildningsvägar. Genom vägledningssamtal vill vi vara ett stöd för dig i ditt val.

EPALEs tema för juni handlar om hur vi kan förbättra möjligheterna till livslångt lärande för personer med funktionshinder. Den 16 november är det dags för årets informationsmöte – save the date!, Läs om tematiskt seminarium om validering som anordnas i Finland och om nya “Utbyten.se”.
EPALEs tema för juni handlar om hur vi kan förbättra möjligheterna till livslångt lärande för personer med funktionshinder? Den 16 november är det dags för årets informationsmöte – save the date!, Läs om tematiskt seminarium om validering som anordnas i Finland, Läs om nya “Utbyten.se”.
I april kommer EPALE att rikta särskilt fokus på validering av tidigare lärande. I slutet av april inleds den andra biennalen om validering av tidigare lärande (The 2nd VPL Biennale, extern länk) i Århus i Danmark, som för samman valideringsexperter från hela världen. Inför biennalen har vi publicerat videointervjuer med huvudtalarna. Se intervjuerna här!
20 april 2017
av Reeta KNUUTI
(fi)
3 Kommentarer

Reykjavík, Island 9 - 10 November 2016

Den 9-10 november arrangerade Nordic Erasmus+, National Agencies in Island, Danmark, Finland, Norge och Sverige, EPALE, Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) och Euroguidance in Iceland ett kontaktseminarie med deltagare från samtliga av de nordiska länderna. Syftet var att knyta kontakter med möjliga framtida samarbetspartners kring ett Erasmusplus-projekt. Från Sverige kom ca 5 deltagare inklusive mig.

21 december 2016
av Sara Nilvér
(sv)
tisdag 19 november 2019 till onsdag 20 november 2019, Slovenia

Letni posvet o izobraževanju odraslih 2019

Vabimo vas, da se nam pridružite na našem tradicionalnem stanovskem srečanju – Letnem posvetu o izobraževanju odraslih. Dogodek, ki bo 19. in 20. novembra potekal v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu, organizira ACS v sodelovanju z MIZŠ.

torsdag 14 november 2019, Estonia

Projekti „AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" lõpuseminar

PÄEVAKAVA
10.30 – 11.00 Registreerumine ja saabumiskohv
11.00 – 11.10 Tere tulemast! Sissejuhatus.
Mai Timmi, haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna peaekspert
11.10 – 11.30 AGENDA - Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava rakendamine Eestis
Terje Haidak, haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja
11.30 – 12.05 Täiskasvanuhariduse korraldamine kohalikus omavalitsuses
Nina Lindquist, Uppsala omavalitsuse täiskasvanute karjäärinõustamise osakonna
juhataja
Ettekanne toimub Skype vahendusel.

torsdag 12 mars 2020 till fredag 6 november 2020, Germany

Visualisierung Plus - In 10 Tagen zum Visualisierungsprofi (Zertifikatslehrgang)

Unser Gehirn liebt Bilder. Sie wecken Interesse und damit Gefühle beim Betrachter. Die Verknüpfung von Bildern und Gefühlen im Lernprozess ist genial, denn sie lässt sich für einen nachhaltigen Lernerfolg nutzen. Lernen Sie jetzt in nur zehn Tagen, Visualisierung zur Vermittlung von Inhalten einzusetzen.

tisdag 26 november 2019, Austria

Erfolgreich Projektanträge stellen mit Erasmus+ Erwachsenbildung und EPALE

KA1 Mobilität plus EPALE Kurz-Workshop, 9:30 - 11:30 mit integrierter Pause

Wir stellen die Förderschiene KA1 Mobilität in Erasmus+ Erwachsenenbildung vor und zeigen, wie einfach eine erfolgreiche Antragstellung sein kann. Wir behandeln Qualitätsmerkmale eines Projekts sowie wichtige Bausteine eines Antrags und geben Tipps und Tricks zur Einreichung. Die Projektpartnersuche auf EPALE sowie weitere Möglichkeiten der E-Plattform für Erwachsenenbildung werden ebenfalls vorgestellt.

torsdag 21 november 2019 till fredag 22 november 2019, Poland

Konferencja Learning Adventures

Learning Adventures 2019 (Przygody umysłu) to międzynarodowa konferencja naukowa. Tegoroczna edycja poświęcona jest roli (mocy lub niemocy) pomocy dydaktycznych – w tym urządzeń – w procesie uczenia się i nauczania.

Zakres tematyczny wystąpień:

fredag 8 november 2019, Slovenia

Predstavitev metode LEGO Serious Play

Vabimo vas na petkovo srečanje v novembru, na katerem bo Anže Bečaj predstavil metodo LEGO Serious Play (LSP). S pomočjo te metode se izboljša medsebojna komunikacija in zaupanje med zaposlenimi oziroma udeleženci skupine, posameznika se aktivira, udeleženci se sprostijo in lažje razmišljajo »out of the box«.

Projekt

Asyl, Migrations- och integrationsfonden har beviljat Kunskapsnavet medel för att utbilda nyanlända till barnskötare. Målet är att minst hälften av dem har någon form av anställning efter projektet. Ytterligare mål är att skapa en utbildningsmodell som kan implementeras i den ordinarie verksamheten som sedan kan överföras till andra yrkesområden.

Projektet pågår i 1,5 år.

 

Utbildningen

I denna exempelsamling delar 44 skolor och vuxenutbildningar med sig av sina upplägg där lärare, ofta med stöd av studie- och yrkesvägledare, integrerat studie- och yrkesvägledning på olika sätt i sin undervisning. Flertalet av exemplen visar på elevernas ökade förståelse för hur skolarbetet påverkar deras möjligheter till vidare studier och val av yrke och på ökad studiemotivation. Alla exempel är framtagna och beskrivna av respektive skola eller vuxenutbildning.

NVL är ett nordiskt nätverk för vuxnas lärande som Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, administrerar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, som också finansierar verksamheten. NVL:s målsättning är att främja livslångt lärande och fokuserar på tvärsektoriellt samarbete och Nordiska Ministerrådets prioriterade insatsområden. NVL:s arbetssätt är både starkt kopplat till miljöerna inom vuxnas lärande och deras intresse, och inriktat på att förmedla och implementera Nordiska ministerrådets prioriteringar.

SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram en skrift om olika stödinsatser, vem som har ansvar för dem och vilka tillgänglighetslösningar som kan öka möjligheterna för vuxna med funktionsnedsättning att studera. Skriftens huvudbudskap är att möjligheter till utbildning ska finnas för alla.

Skriften vänder sig främst till anordnare av utbildning för vuxna, politiker, skolledare, lärare och studievägledare.
 

Vuxna som studerar på sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå möter flera utmaningar. En stor utmaning är att undervisningen sker på ett språk som är nytt för den studerande.  En annan är att lära sig läsa och skriva på det nya språket. Genom modersmålsstöd eller modersmålslärare kan studerande kommunicera friare. Modersmålet kan stötta vuxna studerande som ska lära sig andraspråket svenska.

Nordiskt nätverk för Vägledning inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) kartlägger i en utredning hur samarbetet mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna ser ut. I utredningen redogörs för hur samordningen organiseras konkret och också för olika former av informellt samarbete mellan sektorerna.Samordningen av vägledningen beskrivs med fokus på de vuxnas möjligheter att utveckla sina karriärkompetenser och bidrar till att skapa meningsfulla övergångar på arbetsmarknaden och mellan utbildning och arbetsliv.  

Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva. Pictogram kan användas för att kommunicera och som minnesstöd och finns på 18 olika språk. Varje bild står för ett ord eller ett begrepp. Specialpedagogiska Skolmyndigheten tar fram nya bilder fyra gånger per år. I Picto online finns cirka 2000 bilder. Specialpedagogiska skolmyndigheten har sammanfattat information om Pictogram i en broshyr.

På Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM kan du kostnadsfritt ladda ner skriften ”Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läsa- och skrivsvårigheter." Skriften vänder sig till personal inom vuxenutbildning; skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare, politiker och andra som är intresserade av att utforma en tillgänglig studiesituation. Den bidrar med information om hur läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi kan yttra sig och berättar om pedagogiskt stöd.

Inga resultat hittades