Teman

Teman

Learner Support Theme.
Studerande

Mottagare som lär sig genom lektioner, studier, praktiska exempel och andra metoder

Learning environments Theme.
Omgivningar

Fysiska eller online omgivningar och kontexter där det sker undervising inom vuxnas lärande

Life skills Theme.
Grundläggande färdigheter

Förmågan att göra något bra inom ett specifikt område utifrån sin kunskap och erfarenhet.

Policy Theme.
Politik

Regelverk, finansiering och planering som rör mål och processer inom fältet vuxnas lärande

Quality Theme.
Kvalitet

Nivån av kompetens och kvalité som erhållits genom en kurs eller utbilding