Resource Details
RESURS

Skolverkets redovisning Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning som vuxna

Skolverkets redovisning av uppdraget om Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

 

Skolverket fick i ändring av regleringsbrevet för budgetår 2020 ett tredelat uppdrag. Uppdraget innebär att:

  • stödja kommunerna i deras skyldighet att erbjuda kommunal vuxenutbildning (komvux) som särskild utbildning, med syfte att möjliggöra för målgruppen att ta del av ett större utbud av utbildningar och andra resurser som finns inom komvux.
  • analysera orsakerna till att elevantalet har minskat inom komvux som särskild utbildning. Denna del av uppdraget redovisas i en separat rapport som biläggs denna redovisning.
  • stödja kommunerna i att utveckla studie- och yrkesvägledningen för målgruppen för komvux som särskild utbildning, bland annat genom att utreda behovet av att stärka vägledarnas kompetens och genomföra insatser för att förbättra denna vid behov.
Resource Details
Resursförfattare
skolverket
Typ av resurs
Studier och rapporter
Land
Sverige
Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!