European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURS

Skolverket uppdrag om etablering för elever med IF

Slutredovisning av uppdrag om att minska etableringssvårigheter för elever med intellektuell funktionsnedsättning – informations- och fortbildningsinsatser 2018–2021

I regleringsbrevet för budgetåret 2018 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utarbeta stöd för att minska svårigheter för etablering för elever med intellektuell funktionsnedsättning. I uppdraget har Skolverket utarbetat kommunikations- och fortbildningsinsatser till skolpersonal, arbetsgivare och elever inom grundsär- och gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning.

Skolverket har arbetat tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner i uppdraget

Länk till rapporten 

Resource Details
Resursförfattare
skolverket
Typ av resurs
Studier och rapporter
Land
Sverige
Login (1)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!