Resource Details
RESURS

Rapport om Uppdragsutbildningar på lärosäten som en del inom livslångt lärande

Genom uppdragsutbildning kan Sveriges lärosäten bidra till livslångt lärande och kompetensutveckling i ett alltmer konkurrensutsatt och globaliserat arbetsliv. Nu presenteras en pinfärsk rapport om hur lärosätena på bästa sätt kan arbeta med och organisera uppdragsutbildning.

Rapporten är ett resultat av projektet LUPP - Samverkan om livslångt lärande och uppdragsutbildning som genomförts mellan sex lärosäten under ledning av Högskolan Väst.

- Projektet har under tre år fokuserat på frågor kring hur svenska lärosäten arbetar med samverkan och utveckling av uppdragsutbildning, förklarar Monika Hattinger, projektledare i LUPP och lektor i informatik vid Högskolan Väst. Under projektets gång har efterfrågan vuxit och det satsas alltmer på uppdragsutbildning vid lärosätena.

Resource Details
Resursförfattare
Högskolan i Väst m fl
Typ av resurs
Studier och rapporter
Land
Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!