Resource Details
RESURS

Nyanlända vuxnas numeracitet

Ett kollegialt stöd för lärare och lärarlag som arbetar med vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund och undervisar i matematik. Artikeln ger en generell bild hur begreppet numeracitet kan förklaras och kopplas till bedömning och kartläggning.

Texten belyser också flerspråkig och multikulturell matematikundervisning samt hur verklighetsanknutna matematikuppgifter kan utformas.

Artikeln är skriven av Maria Nordlund på uppdrag av Skolverket.

Rapporten kan laddas ner på Skolverkets webbplats.

Resource Details
ISBN
978-91-7559-411-8
Resursförfattare
Maria Nordlund på uppdrag av Skolverket
Typ av resurs
Studier och rapporter
Land
Publiceringsdatum
Dokumentets språk
Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!