Resource Details
RESURS

Ny rapport från OECD om vuxenutbildningens förmåga att möta framtida utmaningar

Den 13 februari i år släppte OECD rapporten Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems. I rapporten ger OECD en bild av hur väl organisationens medlemsländer är rustade för framtiden när det gäller vuxenutbildning. Bland annat visar rapporten att många länder har stora utmaningar framför sig när det kommer till kunskap på arbetsmarknaden, men samtidigt har system för vuxenutbildning som inte kan möta dessa utmaningar. Strukturella förändringar i vårt samhälle inom områden som exempelvis ekonomi och globalisering samt en föråldrande befolkning ökar behovet av investeringar i det vuxna lärandet.

Rapporten visar också att inget system är perfekt. Alla länder har bedömts på en rad olika parametrar som exempelvis flexibilitet och finansiering. Rapporten visar att de länder som har fått höga värden på många parametrar ändå har sina unika utmaningar att möta. Exempelvis uppvisar de länder med högst siffror när det gäller inkludering ändå stora skillnader mellan olika deltagargrupper.

Finansiella begränsningar visar sig enligt rapporten bara vara en av barriärerna för en framtidssäkrad vuxenutbildning. Undersökningen som rapporten baseras på visar att länder som har en välfinansierad vuxenutbildning inte automatiskt visar höga poäng på alla andra delar i undersökningen. Där utmärker sig emellertid Danmark som undantaget som bekräftat regeln. Danmark har ett välfinansierat system för vuxenutbildning och får samtidigt höga poäng när det kommer till inkludering, flexibilitet och förmåga att möta arbetsmarknadens behov. Japan och Sydkorea däremot har båda välfinansierade vuxenutbildningssystem men har låga betyg när det gäller nästan alla andra parametrar.

Sverige hamnar i den absoluta toppen på fyra av sju områden; förmågan att möta de mest akuta utmaningarna samt vuxenutbildningens inkludering och flexibilitet, medan vi hamnar i botten när det gäller vuxenutbildningens inverkan och förmåga att möta arbetsmarknaden. Sverige hamnar i mitten av alla OECD-länder när det gäller finansieringen av vuxenutbildningen.

I höstas kom SKL ut med en rapport (Utbud, söktryck och samverkan i yrkesvux) baserat på kommunenkäter om regionalt yrkesvux som kan vara intressant att läsa i sammanhanget.

Resource Details
Resursförfattare
OECD
Typ av resurs
Studier och rapporter
Publiceringsdatum
Dokumentets språk
Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!