Hoppa till huvudinnehåll
Resource Details
RESURS

Kugghjulets rapport: Från utanförskap till inkludering

När projektet Kugghjulet fick finansiering av ESF-rådet för perioden december 2016 till augusti 2020 var det för att skapa en stödstruktur för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Stockholmsregionen, utveckla ASF som rehabiliteringsaktör, stärka företagens affärsmässighet och bredda arbetsmarknaden med fler arbetsträningsplatser i länet. Famna (riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige) valdes till projektägare och Coompanion Stockholms län och Samordningsförbundet Östra Södertörn ingick i styrgruppen.

Kugghjulet har sammanfattat sitt arbete i rapporten Från utanförskap till inkludering. I den föreslås bland annat förändringar inom följande områden:

•    Tydliggör arbetsintegrerande sociala företags roll i arbetsmarknadspolitiken. •    Satsa på regional utbildning och kompetensförsörjning. •    Gör om finansieringen. Det krävs långsiktiga stöd riktade till både individ och företag. •    Höj kraven. Med mer pengar och ökat ansvar bör det rimligen följa ökade krav. •    Ta fram en effektmätningsmodell som inkluderar socioekonomiska effekter.

För mer information, läs Kugghjulets rapport 2020

Resource Details
Resursförfattare
Kugghjulet, Famna
Typ av resurs
Studier och rapporter
Land
Publiceringsdatum
Dokumentets språk
Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!