European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURS

Kompetensförsörjning och livslångt lärande – möjligheter och hinder

Kompetensförsörjning och livslångt lärande – möjligheter och hinder

Rapporten visar på behov av ökat och varierat utbud av utbildningar och former för lärande

Kompetensförsörjning och livslångt lärande – möjligheter och hinder är titeln på en rapport som tagits fram inom ramen för den myndighetssamverkan som etablerats inom kompetensförsörjningsområdet.

Rapporten redovisar ett uppdrag från myndighetsledningarna för Tillväxtverket, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Universitetskanslersämbetet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Syftet har varit att belysa hur det livslånga lärandet fungerar utifrån individers behov och utifrån arbetslivets behov av kompetens. En grupp med deltagare från alla myndigheterna startade arbetet i augusti 2020.

Resource Details
Resursförfattare
Myndigheten för yrkeshögskolan
Typ av resurs
Studier och rapporter
Land
Sverige
Publiceringsdatum
Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!