European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURS

Encells rapport om mentorskapsprogram

Enligt flera studier erbjuder mentorskap ett viktigt sätt att lära sig yrkeskunskap och för att socialiseras in på arbetsplatsen. I Encells nya rapport Strategiskt mentorskap – mentorskapsprogram för arbetsplatsförlagt lärande redovisas resultatet från ett ESF-projekt om strategiskt mentorskap tillsammans med en genomgång av lärdomar från tidigare forskning om mentorskapsprogram i industrin. Rapporten avslutas med fyra rekommendationer inför utformningen av ett mentorskapsprogram.

Läs mer på Encells webbplats

Resource Details
Visas på portalen
Resursförfattare
Bjursell, Cecilia och Florin Sädbom, Rebecka
Typ av resurs
Studier och rapporter
Land
Sverige
Publiceringsdatum
Dokumentets språk
Svenska
Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!