Resource Details
RESURS

Coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen

Idag släppte Skolverket rapporten Coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen. Skolverket har genomfört telefonintervjuer med skolhuvudmän om pandemins påverkan på kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Intervjuerna har kompletterats med inspel från några av Skolverkets regionala dialoger om vuxenutbildning som genomfördes som webbdialoger under pandemin.

Rapporten redovisar resultaten av en undersökning om coronapandemins påverkan på kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux), och samtliga delar inom dessa.

Läs rapporten på Skolverket webbplats: https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2020/coronapandemins-paverkan-pa-vuxenutbildningen

Resource Details
Resursförfattare
Skolverket
Typ av resurs
Studier och rapporter
Land
Publiceringsdatum
Dokumentets språk
Login (0)
Etiketter

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!