Resource Details
RESURS

Arbete, utbildning och behandling i svenska anstalter - En studie om intagnas sysselsättning

Brottsförebyggande rådet (Brå) fick i uppdrag av regeringen att kartlägga sysselsättningen på svenska anstalter. Studien om intagnas sysselsättning publicerades 2015. Av studien framgår att intagna överlag vill ha mer sysselsättning, men att anstalterna av olika skäl många gånger har svårt att tillhandahålla det. Ofta är också de intagnas behov sekundära i valet av sysselsättning. Brå har formulerat ett antal förslag på hur verksamheten kan utvecklas, som förhoppningsvis medför att sysselsättningensfulla potential bättre tas tillvara.

Brås webbplats kan rapporten laddas ner i pdf-format.

Resource Details
ISBN
978-91-87335-54-9
Resursförfattare
Brottsförebyggande rådet
Typ av resurs
Studier och rapporter
Land
Publiceringsdatum
Dokumentets språk
Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!