Litteracitetsverkstaden

Litteracitetsverkstaden

13 members
Gruppens syfte
Kollegialt lärande inom området kartläggning av litteracitetserfarenheter hos vuxna.
 
Målgrupp
Nationella nätverk och infrastrukturer för vuxnas lärande
 
Tema som behandlas
Kvalitet
13 members
2 articles
1 document
0 discussions