Organisationer

Organisationer

Är du intresserad av att samarbeta med andra i Europa men har ännu inte någon bestämd idé?

Lägg till din organisation

Lägg till din organisation i EPALE:s partnersök för att öka din synlighet och uppmärksamma andra på att du vill engagera dig i ett europeiskt samarbete.

Topptips: Ange så mycket information som möjligt om din organisation och den typ av aktiviteter du är engagerad i för att hjälpa andra att hitta dig.

Del av en organisation?

Lägg till den på vår sida! Tryck på länken här under och lägg till din organisation!

Hitta den senaste informationen om hur EU främjar vuxnas lärande

Applied Filters

Our organisation welcomes the chance to work with partners from all over the world. We have experience with thousands of students, education professionals and participants of international mobility projects.We have an experienced staff who have all lived, worked or studied in ot...
The IPEA was established in November 2004 to promote prison education according to the principles set out in the Council of Europe policy document Education in Prison (link to both English and Irish versions). The Aims of the Association are:
English Language Ireland (ELI) is a family-run English Language School founded in 2000 based on the Total Quality Management business model. Our mission statement is as follow: “English Language Ireland provides all students with a quality Irish educational experience and its fo...