Organisationer

Organisationer

Är du intresserad av att samarbeta med andra i Europa men har ännu inte någon bestämd idé?

Lägg till din organisation

Lägg till din organisation i EPALE:s partnersök för att öka din synlighet och uppmärksamma andra på att du vill engagera dig i ett europeiskt samarbete.

Topptips: Ange så mycket information som möjligt om din organisation och den typ av aktiviteter du är engagerad i för att hjälpa andra att hitta dig.

Del av en organisation?

Lägg till den på vår sida! Tryck på länken här under och lägg till din organisation!

Hitta den senaste informationen om hur EU främjar vuxnas lärande

Public Institution “Lecturers” is an institution operating since 2015, specializing in research, non-formal education and public health improvement. Areas of activity include education, practical and scientific activities of personal health care. During COVID-19, mental health p...
Klaipeda Ernestas Galvanauskas Vocational Training Center is one of the largest and most modern vocational training institutions in Western Lithuania, providing a wide range of quality services, focused on the needs of the client/student and the regional labor market. ...
     VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (ŽISPB) is a non-governmental non-profit organization with 12 permanent staff members and great number of volunteers who help organizing activities implemented by the organisation.     The objectives of ŽISPB are:   - to ...
YEPA – is a non-profit organisation with goal to promote entrepreneurship and its education, successful integration into the labour market and adaptation to business needs for different target groups with focus on sustainable solutions. Organisation initiates and implements proj...
Organizes non-formal adult education,there for helping to acquire theoretical knowledge and practical skills required for professional activities.